Yn ôl

Prentis o blymwr yn sodro pawb

07/03/2014

Mae staff a phrentisiaid adran gwaith plymwr Coleg y Cymoedd yn dathlu wrth i un o’u mysg ennill gwobr pen prentis Cymru.

Enillodd Scott Fuller, prentis yn ei ail flwyddyn yn astudio ar gampws Ystrad Mynach, yn erbyn cystadleuwyr o bob cwr o’r wlad i gynrychioli Cymru yn rownd derfynol y DU o Brentis y Flwyddyn dan nawdd cylchgrawn Heating Engineers Installers & Plumbers.

Yn rownd derfynol Cymru bu Scott, 18 oed o Dredegar Newydd, yn cystadlu yn erbyn prentisiaid o wyth coleg arall. Yn ystod gornest ddwys o bedair awr roedd rhaid i bob cystadleuydd osod system lawn ar gyfer cawod a boeler o fewn amser penodol. Yr hyn a enillodd teitl pen brentis gwaith plymwr Cymru i Scott yn y pen draw oedd ei sgiliau technegol a’r sylw manwl a dalodd i fanylion.

Yn dilyn ei lwyddiant yn y digwyddiad a gynhaliwyd yng Ngoleg Gŵyr, Abertawe, bydd Scott nawr yn mynd yn ei flaen i gynrychioli ei wlad yn rowndiau terfynol y DU a gynhelir dros ddau ddiwrnod yn Cheltenham ar y 30ain o Ebrill.

Dwedodd Scott: “Mae’n deimlad grêt i gael fy newis. Roedd y gystadleuaeth yn un gref ond dwi’n meddwl bod y paratoi a wnes i, a’r cymorth dwi wedi‘i gael gan fy nhiwtoriaid, wedi talu ffordd.

“Mae’r gystadleuaeth yn golygu bod rhaid i mi weithio tu allan i fy nghwrs, fy lleoliadau gwaith a fy swydd rhan amser, ond mae’n werth e. Dwi’n mwynhau’r gwaith a gobeithio y bydd yn arwain at ennill y sgiliau a’r profiad sydd eu hangen arna i i gychwynn fy musnes fy hun ar ôl coleg.”

Fel Dysgwr Llwybr i Brentisiaeth, mae Scott yn rhannu ei amser rhwng dysgu yn y coleg ar gampws Ystrad Mynach a hyfforddi wrth weithio gyda chwmni Plymio Aqua Gas yn Nhrecelyn.

Dywedodd Judith Evans, Pennaeth Coleg y Cymoedd: “Mae Scott yn glod i’r coleg, mae’n esiampl o sut gall gwaith caled a hyfforddiant pwrpasol ddarparu cyfleoedd galwedigaethol rhagorol a swyddi go wir ar gyfer dysgwyr mewn ystod o ddiwydiannnau a chrefftau cydnabyddedig. Dymunwn bob llwyddiant iddo yn y rowndiau terfynol cenedlaethol.”

Prentis o blymwr yn sodro pawb

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.