Yn ôl

Myfyrwyr Coleg yn ysbrydoli tiwtor i gipio'r wobr am hyrwyddo Cymru, Cymraeg a dwyieithrwydd

16/05/2014

Mae grŵp o fyfyrwyr o Goleg y Cymoedd wedi rhoi ysbrydoliaeth i'w tiwtor ennill gwobr mewn cystadleuaeth genedlaethol ar ddwyeithrwydd, a hynny drwy waith roedden nhw wedi ei wneud i addysgu ymwelwyr o Tsieina am Gymru.

Roedd y dosbarth Busnes Lefel 3 ar gampws Ystrad Mynach wedi creu cyflwyniad PowerPoint ar y testun 'Pam bod Cymru'n wych' i'w ddangos i fyfyrwyr ac athrawon oedd ar ymweliad o ddinas Chongqing yn Tsieina. Gan i'r gwaith wnaethon nhw ei blesio, anfonodd y tiwtor un o'r sleidiau i gystadleuaeth dwyieithrwydd Sgiliaith ac fe enillodd hynny wobr.

Cyflwynwyd y wobr, gwaith celf cyfoes Cymreig, i Al Koursaros gan Hyrwyddwr Dwyieithrwydd y coleg ac mae'r dosbarth cyfan wedi derbyn y clod am y llwyddiant. Cafodd y dysgwyr eu llongyfarch gan nifer o aelodau o staff y coleg, gan gynnwys Y Pennaeth, Judith Evans. Mae'r llun buddugol hefyd yn cael ei weld ar wefan Sgiliaith.

Nod y gystadleuaeth oedd canfod llun fyddai'n cyfleu 'r Iaith Gymraeg, dwyieithrwydd neu Gymru a Chymreictod yn y sector Addysg Bellach neu Ddysgu Seiliedig ar Waith, ynghyd â disgrifiad byr neu slogan i egluro'r llun.

Yn ôl Alison Jones, Hyrwyddwraig Dwyieithrwydd Ystrad Mynach: “Amcan cystadleuaeth Sgiliaith oedd hyrwyddo Cymru/ Y Gymraeg/dwyieithrwydd ac fe wnaeth Al a'r myfyrwyr hyn yn dda iawn ar gyfer cynulleidfa darged benodol. Mae'r dysgwyr yn gwneud gwaith ar 'Gymru a'r Byd' yn y cwrs Bagloriaeth ond roedd hyn yn goron ar y cyfan!"

Yn ôl y tiwtor buddugol, Al Koursaros: “Roedd ein dysgwyr wedi gwir fwynhau croesawu'r myfyrwyr o Tsieina. Roedden nhw'n awyddus i fod yn rhan o'r rhaglen gyfnewid ddiwylliannol a'r bartneriaeth ddysgu y mae'r coleg yn ei rhannu gyda dinas Chongqing yn Tsieina, yn ogystal â dysgu Cymraeg i'w ffrindiau Tsieiniaidd newydd. Mae'n ffantastig bod eu gwaith wedi ei gydnabod, nid yn unig gan y coleg, ond yn genedlaethol wrth ennill gwobr yng ngystadleuaeth Sgiliaith."

Myfyrwyr Coleg yn ysbrydoli tiwtor i gipio'r wobr am hyrwyddo Cymru, Cymraeg a dwyieithrwydd

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa
-->