Yn ôl

Dysgwr o Goleg y Cymoedd yn ennill yn Rasys Cheltenham

28/05/2014

Enillodd Ryan Viney, dysgwr o Goleg y Cymoedd y teitl o Weinydd yr Wythnos, yn rasys nodedig Cwpan Aur Cheltenham a hynny o blith miloedd o staff.

Ymunodd Ryan, dwy ar bymtheg oed o Ferthyr Tudful, â grŵp o 48 o ddysgwyr o gampws Nantgarw ar brofiad gwaith pum niwrnod yn y rasys. Mae’r dysgwyr yn astudio ar ystod o gyrsiau Coginio Proffesiynol a Gwasanaeth Diod a Bwyd Proffesiynol Lefel 1, 2 a 3.

Ar ôl cyrraedd, mae’r dysgwyr yn cael eu rhoi yn eu safleoedd, yn y bariau, y bwytai, y pentref pebyll a’r blychau lletygarwch a threulio’r wythnos yn gweini ar filoedd o westeion. Wrth weithio dan bwysau fel hyn, mae’r dysgwyr yn cael blas ar y diwydiant ac yn sicr yn codi eu hyder a’u sgiliau.

Roedd Ryan wrth ei fodd i dderbyn y teitl Gweinydd yr Wythnos. Dwedodd Ryan: “Ron i wir wedi synnu pan glywais mod i wedi cael fy newis yn Weinydd yr Wythnos o’r miloedd oedd yn cymryd rhan. Roedd yn wythnos wirioneddol brysur a buon ni’n gweithio oriau hir ond dyna ydy natur yr yrfa dw i’n gobeithio ei dilyn. Gwn yr hoffai pob dysgwr ddiolch i’n tiwtoriaid Sharon Vallance, Marilyn Emmanuel a John Williams am ddod gyda ni i’r achlysur – mae’r profiad wedi bod yn amhrisiadwy”.

Gwnaeth ymroddiad a gwaith caled yr holl ddysgwyr drwy gydol yr wythnos argraff fawr ar reolwyr a goruchwylwyr yr achlysur ac ar Gwmni Arlwyo’r Jockey Club a gyflogodd y dysgwyr a chawson nhw eu canmol am eu hymroddiad a’u hagwedd.

Dywedodd y Pennaeth, Judith Evans: “Rhaid i mi longyfarch yr holl ddysgwyr a gymerodd ran yn y digwyddiad hwn am eu hagwedd aeddfed a’u hymddygiad rhagorol. Mae cyfleoedd fel hyn yn amhrisiadau o ran profiad gwaith ac rydyn ni wedi ymrwymo i alluogi ein myfyrwyr i fod yn barod am y byd gwaith; rydyn ni wedi bod yn mynychu Rasys Cheltenham dros yr ugain mlynedd diwethaf. Rhaid llongyfarch Ryan yn arbennig a gododd proffil Coleg y Cymoedd; roedd pob dysgwr yn llysgennad amlwg dros y coleg”.

Dysgwr o Goleg y Cymoedd yn ennill yn Rasys Cheltenham

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.