Yn ôl

Dysgwyr yn dathlu llwyddiant ym Mhencampwriaethau Sgiliau Coginio Cymru

15/05/2014

Teithiodd pedwar o fyfyrwyr cwrs Coginio Proffesiynol Coleg y Cymoedd yn Ystrad Mynach i Ogledd Cymru i gystadlu ym Mhencampwriaethau Sgiliau Coginio Cymru eleni.

Bu'r tîm, Bethan Stephens, Paige Ellis, Ieuan Hall a Liam Dare, yn arddangos eu sgiliau yn erbyn dysgwyr o golegau eraill ar hyd a lled Cymru, ac fe enillon nhw gasgliad da o fedalau.

Cafodd pob cogydd ei brofi yn y gegin a'r bwyty, gan ddangos eu sgiliau yn ymestyn o 'dorri llysiau' hyd at 'osod bwrdd', oedd hefyd yn cynnwys plygu napcyn.

Yn ôl eu Tiwtor Lletygarwch ac Arlwyo, Ian Presgrave: “Mae'r gystadleuaeth yn brofiad da i'r rhai sy'n dysgu, gan ei bod yn brawf o'u stamina i weithio dan bwysau, ac yn eu paratoi ar gyfer gwaith mewn ceginau a bwytai go iawn. Dwi'n gwybod eu bod i gyd yn nerfus o weithio o flaen pobl eraill ac yn erbyn y cloc. Ond fe wnaethon nhw'n dda iawn a chael adborth ardderchog gan rai o gogyddion amlycaf Cymru, oedd yn gweithredu fel beirniaid. Roeddwn i'n hynod falch o'r Tîm."

Dysgwyr yn dathlu llwyddiant ym Mhencampwriaethau Sgiliau Coginio Cymru

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.