Yn ôl

Cymhwyster Bagloriaeth Cymru'n ysgogi gwaith tîm

14/05/2014

Yn gynharach yn y mis, bu myfyrwyr campws Aberdâr o Goleg y Cymoedd yn cynnig taith wib i rai o atyniadau gwyliau mwyaf poblogaidd y byd ar gyfer y staff, ymwelwyr a'r myfyrwyr.

Bu myfyrwyr o dri maes ar y campws - Cyfrifiadureg, Teithio a Thwristiaeth a Lletygarwch - yn cydweithio fel rhan o'u cymhwyster Bagloriaeth Cymru i gynnal arddangosfa hynod ddiddorol a phroffesiynol.

Myfyrwyr Cyfrifiadureg Lefel 3 oedd yn gyfrifol am drefniadaeth yr arddangosfa. Hwy oedd yn bwcio'r lleoliad, gosod y byrddau arddangos, hysbysebu’r achlysur a hefyd gwahodd pawb yno.

Bu'r myfyrwyr Diploma Lefel 2 BTEC mewn Teithio a Thwristiaeth yn creu'r byrddau arddangos am ganolfannau twristaidd nodweddiadol. Roedd yr hysbysfyrddau'n rhoi manylion am y llety, tywydd ac atyniadau yn y mannau gwyliau hyn a bu'r myfyrwyr yn siarad â'r ymwelwyr, gan gynnig gwybodaeth gyffredinol.

I ategu'r byrddau arddangos, bu myfyrwyr Lletygarwch y cwrs City & Guilds yn darparu bwydydd o bob rhanbarth, a bu hynny'n boblogaidd gan bawb. Roedd hyn yn cynnwys 'pizza' o'r Eidal gyda basgedi parmesan o salad, a hefyd ‘Far Bretonne’, sef teisen ffrwyth a brandi o Lydaw, a danteithion tapas o Sbaen.

Bu'r achlysur yn llwyddiannus iawn, gan ddenu llif cyson o ymwelwyr mewnol ac allanol i weld y stondinau a blasu'r bwydydd. Wedi mynd drwy'r arddangosfa, gofynnwyd i'r ymwelwyr bleidleisio dros stondin a danteithion.

I gloi'r digwyddiad, cyflwynodd Joan Siddle, Is-Bennaeth Gwasanaethau a Chymorth Dysgwyr, dystysgrif i oreuon pob categori. Kathryn Carter enillodd y wobr am y bwyd oedd yn blasu ac edrych orau a dyfarnwyd Mitchell Jones yn orau am arddangosfa Teithio a Thwristiaeth. Wrth longyfarch yr enillwyr, canmolwyd yr holl ddysgwyr, gan ddweud eu bod i gyd yn enillwyr! Cyfeiriodd Mrs Siddle at y cyfleoedd allai godi yn y dyfodol pan fydd myfyrwyr ar ymweliadau cyfnewid â rhai o'r gwledydd yn yr arddangosfa.

Cymhwyster Bagloriaeth Cymru'n ysgogi gwaith tîm

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.