Yn ôl

O Ddysgu Sylfaen i PHD

04/11/2014

Mae cyn-ddysgwr uchelgeisiol a gychwynnodd ar gwrs sylfaen yng Ngholeg y Cymoedd erbyn hyn yn cwblhau gradd meistr mewn Seicoleg ac yn bwriadu cwblhau PhD.

Cychwynnodd Jolene Hughes, 24 oed o Bontypridd, ar ei thaith addysgol yng Ngholeg y Cymoedd ar gwrs arlwyo sylfaen a symud ymlaen i gwrs Therapi Harddwch Lefel 2. Yna, a hithau’n awchu am addysg, cwblhaodd gwrs Mynediad i’r Dyniaethau yn y coleg cyn symud ymlaen i brifysgol.

Er bod ei bryd ar astudio’r Gyfraith yn wreiddiol, drwy'r cwrs Mynediad i addysg uwch yn y Dyniaethau cafodd cymaint o flas ar Seicoleg nes iddi benderfynu astudio cwrs BSc Anrh mewn Seicoleg ym Mhrifysgol De Cymru.

Mae Jolene, oedd yn betrus iawn am addysg pan ymunodd â Choleg y Cymoedd yn 16 oed, erbyn hyn yn ceisio cwblhau PhD yn y maes hwn ac yna ymgymryd ag hyfforddiant ychwanegol i fod yn Seicolegydd Iechyd cymwysedig.

Dywedodd Jolene: “Roedd fy nhiwtor, Gail, yn arbennig o gefnogol.Wrth weithio gyda hi yn y coleg ces yr hyder i symud ymlaen. Wnes i erioed freuddwydio y byddwn ryw ddiwrnod yn gwneud PhD ac yn Seicolegydd Iechyd!”

Dywedodd Gail Pritchard, ei thiwtor: “Dw i mor falch o Jolene, mae ei holl waith caled a’i hymroddiad i’w hastudiaethau ynghyd â’r cymorth mae wedi’i dderbyn wedi mynd â hi o gwrs sylfaen i addysg ôl-radd. Dymunaf bob llwyddiant i Jolene yn y dyfodol a gobeithio bydd ei stori yn ysbrydoli eraill i ddilyn a chyflawni eu nod drwy addysg."

O Ddysgu Sylfaen i PHD

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.