Yn ôl

Dysgwr yn cyhoeddi ‘Canllawiau Defnyddio Cyfrifiadur ar gyfer yr Pobl Hŷn’

21/04/2015

Mae Amazon, y manwerthwr llyfrau ar-lein wedi cydnabod gwaith cyn ddysgwr o Goleg y Cymoedd.

Mae Aaron George, cyn ddysgwr o gampws Ystrad Mynach o Goleg y Cymoedd yn awdur llyfr annwyl iawn ar gyfer pawb dros 40 sy’n gwbl anllythrennog ym maes cyfrifiaduron.

Bydd Amazon yn stocio’r gyfrol, ‘The Oldies Guide to Using a Computer’, a ysgrifennwyd gan ddysgwr cyfrifiadureg 20 oed o Dretomas.

Cwblhaodd yr awdur ei gwrs Diploma Estynedig Lefel 3 mewn TG a defnyddiodd ei wybodaeth a’i hiwmor naturiol i greu’r llyfr doniol hwn. Aeth yr egin awdur ymlaen i astudio TG ym Mhrifysgol De Cymru.

Eglurir bod y cyhoeddiad ysgafn hwn yn llawn o “wybodaeth amhrisiadwy ar gyfer rhieni, modrabedd, ewythrod a neiniau a theidiau gan ‘nyrd’ rhwystredig am yr hyn na ddylech ei wneud, yr hyn na allwch ei wneud, a'r hyn yr ydych yn ceisio ei wneud.”

Wrth sôn am yr hyn a’i ysbrydolodd, dywedodd Aaron: “Fe wnes i lunio’r ‘canllaw’ hwn oherwydd mod i wedi cael llond bol ar rai pobl (heb enwi neb) yn gofyn am fy help gyda ‘r tasgau cyfrifiadurol mwyaf syml a sylfaenol.”

“Fe aeth llawer o ymdrech i gael y llyfr yn barod ar gyfer ei gyhoeddi ond gan fod y pwnc mor ddiddorol , doedd e ddim yn dreth arna i o gwbl.”

Dywedodd Dean Howells, Pennaeth Cyfrifiadureg yng Ngholegy Cymoedd: “Mae’n wych bod Aaron wedi gallu cymhwyso’r sgiliau technegol a ddysgodd gyda ni i greu cyhoeddiad ysgafn, doniol a pherthnasol a fydd, dw i’n sicr, yn boblogaidd iawn. Mae’n esiampl o’r hyder a’r entrepreneuriaeth rydyn ni’n ceisio eu feithrin yn ein dysgwyr ym mha faes bynnag maen nhw’n ei ddilyn. Rydyn ni’n hynod falch o Aaron ac yn dymuno’n dda iddo.”

I brynu’ch copi o ‘The Oldies Guide to Using a Computer’ ewch i : http://www.amazon.co.uk/Oldies-Guide-Using-Computer-Second/dp/1505249198/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1429140982&sr=8-1&keywords=the+oldies+guide+to+using+a+computer

Dysgwr yn cyhoeddi ‘Canllawiau Defnyddio Cyfrifiadur ar gyfer yr Pobl Hŷn’

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.