Yn ôl

Dysgwyr yn mentro i Ogof y Dreigiau at achos da

13/02/2015

Mentrodd grŵp o ddysgwyr o’r cwrs gofal i Ogof y Dreigiau gyda’u syniadau menter unigryw er mwyn codi arian at gymdeithas Crohn’s.

Datblygodd y dysgwyr sydd ar gwrs Lefel 2 Gofal Plant ac Addysg syniadau busnes posibl ar gyfer gweithgareddau codi arian i’w cyflwyno i banel o feirniad dethol mewn sialens yn efelychu’r rhaglen deledu "Dragons' Den".

Ymhlith y syniadau busnes roedd stondin Losin, stondin Goffi , Enwi’r Tedi a Raffl. Cwblhaodd y dysgwyr ddadansoddiad o’r holl gostau a’r cynllun busnes a ddefnyddiwyd i ‘werthu’r’ syniadau i’r Dreigiau.

Aeth yr holl elw a wnaed i gymdeithas Crohn’s ynghyd ag addewidion oedd yn galluogi’r dysgwyr gyflwyno’u syniadau busnes i’r dreigiau mewn modd proffesiynol

Dywedodd Hannah Barrow, un o’r dysgwyr: “Roedd y sialens Ogof y Dreigiau'n brofiad gwerthfawr, eitha brawychus, i wynebu’r beirniaid ond roedd gennyn ni ffydd yn ein syniadau busnes ac roedden ni wedi ymdrechu’n galed i’w gwneud yn ymarferol ac yn ddeniadol i’r Dreigiau.”

Dywedodd Sharon Reed, tiwtor ar y cwrs Gofal Plant: “Fe wnaeth y dysgwyr wir fwynhau’r profiad a llwyddon nhw i sicrhau nawdd. Dw i’n falch iawn o’r grŵp a’r ymdrech aeth i mewn i’r fenter, yn sicr fe wynebon nhw’r her.”

Argyhoeddwyd y Dreigiau i roi arian / eitemau nawdd i bob un o’r syniadau entrepreneuraidd hyn. Mae Coleg y Cymoedd yn cynnig cyfleoedd menter i ddysgwyr drwy gwrs Bagloriaeth Cymru a thrwy sialensiau mewnol ac allanol.

Dysgwyr yn mentro i Ogof y Dreigiau at achos da

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.