Yn ôl

Prentisiaethau newydd ym maes chwaraeon yn y Coleg

22/01/2015

Mae dysgwyr Coleg y Cymoedd ymhlith y cyntaf yng Nghymru i ennill cymwysterau chwaraeon newydd wrth i’w coleg dreialu cynllun i ddatblygu prentisiaethau newydd ar gyfer Cymru yn ffocysu ar ragoriaeth ym maes chwaraeon.

Mae Coleg y Cymoedd wedi bod yn rhan o’r fenter gyntaf i gynnig prentisaethau mewn rhagoriaeth chwaraeon, cynllun peilot wedi’i threialu gan y coleg ar y cyd â SkillsActive a Rygbi Cynghrair Cymru.

Wedi’i ffocysu’n bennaf ar Rygbi’r Gynghrair, cynigir prentisiaethau hefyd ym maes nofio, hoci iâ, pêldroed a rygbi’r undeb mewn partneriaeth â SkillsActive a Grŵp Castell Nedd Porth Talbot.

Dywedodd John Phelps, dirprwy bennaeth Coleg y Cymoedd: “Roedd Coleg y Cymoedd yn hapus iawn i gael y cyfle i dreialu’r llwybr prentisiaeth hwn, y cyntaf o’i bath yng Nghymru, mewn partneriaeth â Rygbi Cynghrair Cymru a SkillsActive ac fe wnaethon ni ddysgu llawer.

“Un o’r agweddau mwyaf boddhaol o’r bartneriaeth oedd llwyddiant y prentisiaid ifanc ar y cae lle perfformion nhw’n rhagorol gan chwarae yn erbyn timoedd llawer mwy profiadol yn aml iawn.

“Chwaraeodd deg o’r prentisiaid dros Rygbi Cynghrair Cymru ac ennill medalau efydd yng Ngemau’r Gymanwlad yn y chwaraeon treialu ar gyfer gemau’r dyfodol. O ran datblygu yn eu gyrfaoedd chwarae rygbi, arwyddodd dau fyfyriwr ffurflenni proffesiynol ar gyfer clybiau’r Super League ac enillodd tri arall gytundebau proffesiynol.”

Mae gan Coleg y Cymoedd hanes nodedig o ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o dalent rygbi proffesiynol Cymru drwy Academi’r Gleision. Wedi’i leoli ar gampws Nantgarw mae’r academi yn gweithio mewn partneriaeth â thîm Gleision Caerdydd ac mae’n sicrhau bod dysgwyr yn datblygu’n academaidd yn ogystal ag ar y cae.

Dywedodd Ceri Thomas, rheolwr prentisiaeth SkillsActive ar gyfer Cymru: “Dw i’n hynod falch i gyhoeddi bod y ddwy Brentisiaeth Arloesol a arianwyd gan Lywodraeth Cymru wedi’u treialu’n llwyddiannus. Am y tro cyntaf cafodd ein Nofwyr Cymreig, ein chwaraewyr Hoci Iâ, Rygbi’r Undeb a’r Gynghrair y cyfle i hyfforddi mewn amgylchedd proffesiynol ac ennill cymhwyster dysgu yn y gweithle ac, yn y pen draw , cystadlu yn yr un modd â’n cymheiriaid o Loegr o ganlyniad i’r brentisiaeth mewn rhagoriaeth chwaraeon.

“Nawr bod y fframwaith wedi ei dreialu’n llwyddiannus, rydyn ni’n edrych ymlaen yn eiddgar i gynnig y cyfle i chwaraeon eraill, eu darpar sêr elît ac i’r bobl anturus hynny ar draws Cymru i gyflawni eu huchelgais ac ar yr un pryd ennill cymwysterau ystyrlon.”

Prentisiaethau newydd ym maes chwaraeon yn y Coleg

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa