Yn ôl

Dysgwyr y Cymoedd a’r lleoliad yn cael eu dewis ar gyfer rowndiau cyn-derfynol cystadleuaeth cogyddion ifanc Cymru

13/01/2015

Bydd unarddeg yn cystadlu am deitl Cogydd Iau Cymru a gwobr wych pan gynhelir dwy rownd gyn-derfynol ranbarthol y mis hwn.

Cynhelir rownd De Cymru yng Ngholeg y Cymoedd, Nantgarw, Ionawr 14, pan fydd pum cogydd yn cystadlu yn cynnwys dau o ddysgwyr Coleg y Cymoedd a fydd yn cystadlu yn erbyn cogyddion sydd eisoes yn gweithio mewn bwytai a gwestai adnabyddus.

Ar wahân i'r bri o fod yn gogydd ifanc gorau Cymru, bydd y pencampwr hefyd yn ennill taith i ddinas Athen i gynrychioli Cymru yn Fforwm Iau Cynhadledd Cymdeithas y Byd o Gymdeithasau'r Cogyddion ym mis Mai 2016,

Bydd enillwyr pob rownd ynghyd â dau a gafodd y sgôr uchaf o blith y rhai ddaeth yn agos yn mynd ymlaen i gystadlu yn y rownd derfynol a gynhelir yng Ngholeg Llandrillo ar Chwefror 16, diwrnod cyn Pencampwriaethau Coginio Rhyngwladol Cymru.

Trefnir cystadleuaeth Cogydd Iau Cymru bob dwy flynedd gan Gymdeithas Goginio Cymru ac mae’n cael ei noddi gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo’r brand Bwyd a Diod o Gymru (Food and Drink Wales).

Gofynnwyd i’r cogyddion gyflwyno eu bwydlen greadigol eu hunain ar gyfer cinio tri chwrs i bedwar o bobl, gan ddefnyddio detholiad o gynhyrchion Cymru. O’r ffurflenni cais a’r bwydlenni, dewisodd panel o feirniaid profiadol yr ymgeiswyr gorau i gystadlu yn y rowndiau terfynol rhanbarthol lle byddan nhw’n cael tair awr i baratoi eu prydau.

Cystadleuwyr rownd De Cymru ydy: Ian McCormack a Wensley Macauly o Goleg y Cymoedd ynghyd â Benjamin Cooke o Brains, Caerdydd, Andrew Tabberner o Fwyty’r Coast, Saundersfoot, a Vivienne Read o Westy’r Celtic Manor, Casnewydd.

Dyweoddd Colin Gray, Llywydd Cymdeithas Goginio Cymru a pherchennog Capital Cuisine, ei fod wrth ei fodd gyda nifer yr ymgeiswyr eleni ac yn edrych ymlaen at gystadleuaeth agos yn y rowndiau cyn-derfynol.

Eglurodd y gallai’r gystadleuaeth fod yn gam ar y ffordd i ymuno â Thîm Coginio Iau Cymru yn y dyfodol.

“Mae cystadleuaeth Cogydd Iau Cymru yn llwyfan perffaith i gogyddion ifanc arddangos eu sgiliau a dal llygad dewiswyr y tîm cenedlaethol,” ychwanegodd. “Mae enillwyr blaenorol wedi mynd ymlaen i gystadlu dros Gymru ymhob cystadleuaeth goginio bwysig o gwmpas y byd."

“Er enghraifft, enillydd Cogydd Iau Cymru 2013, oedd Chris Tull, a fe oedd capten Tîm Coginio Iau Cymru yng nghystadleuaeth Cwpan Coginio’r Byd yn Luxembourg lle enillon nhw fedalau arian ac efydd .”

Cychwynnwyd ar y broses o chwilio am sêr coginio’r dyfodol gyda rownd gyn-derfynol Gogledd Cymru yng Ngholeg Llandrillo, Llandrillo-yn-Rhos, lle bu chwe chogydd yn cystadlu am le yn y rownd derfynol.

Dyma'r rhai fydd yn cystadlu yn rownd Gogledd Cymru: Arron Tye o Shared Olive, Penarlâg, Mathew Morris o Bar Uno, Prifysgol Bangor, Joshua Hughes o Westy’r Quay, Deganwy, Sam Ricketts o Fwyty Signatures, Conwy, James Roberts o Westy Ty Gwyn, Betws y Coed a Ryan Philipps o Westy’r Castell, Conwy.

Dysgwyr y Cymoedd a’r lleoliad yn cael eu dewis ar gyfer rowndiau cyn-derfynol cystadleuaeth cogyddion ifanc Cymru

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.