Yn ôl

Dysgwr yn ennill profiad drwy ei lleoliad ar brosiect Ymchwil Nuffield

06/01/2015

Mae merch ifanc o Dde Cymru wedi cael cyfle i wella'i gwybodaeth a'i sgiliau drwy gael cyd-weithio ag enillydd Gwobr Nobel.

Roedd Chloe Brind, 18 o'r Bargod, dysgwraig yng Ngholeg y Cymoedd, yn un o 68 o bobl o Gymru gyfan fu'n rhan o brosiect Ymchwil Nuffield eleni. Cafodd yr ymchwil arbennig ym maes gwyddoniaeth Chloe ei gefnogi gan Amgueddfa Genedlaethol Cymru yn yr Adran Bioamrywiaeth a Bioleg Systematig, lle roedd Chloe yn gorffen ei lleoliad ar y pryd.

Bob blwyddyn, mae Lleoliadau Ymchwil Nufield yn darparu cyfle i ddysgwyr gael gweithio ochr yn ochr â gwyddonwyr, technolegwyr, peirianwyr a mathemategwyr, a hynny ar hyd a lled prifysgolion y DU, cwmnïau masnachol, mudiadau gwirfoddol a sefydliadau ymchwil.

Nod prosiect ymchwil Chloe oedd edrych ar nodweddion ffisegol a gwahaniaethau genetig rhwng dau fath o lygwn. Yn arwyddocaol, yn ystod ei hymchwil, canfuwyd nodweddion newydd a rhagor o wahaniaethau rhwng y ddau fath lygwn nad oedd wedi eu canfod o'r blaen. Roedd yr Amgueddfa'n canfod yr ymchwil yn fuddiol iawn, gan ei gwneud yn haws i wahaniaethu rhwng y ddwy rywogaeth o'r abwyd du.

Yn ystod ei chyfnod ar leoliad, cafodd Chloe gyfarfod â chyn enillydd Gwobr Nobel, Yr Athro Syr Martin Evans, sy'n gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd, a bu'n trafod gwahanol agweddau o brosiect Chloe gyda hi.

Meddai Chloe: “Roedd y lleoliad Ymchwil Nuffield yn brofiad gwir werthfawr a bu'n ffantastig cael cydweithio â gwyddonwyr blaenllaw yn eu meysydd arbenigol.

“Roedd fy nhasg ymchwil yn ddiddorol iawn a bu'n help i mi benderfynu mai dyma'r yrfa rydw i am ei dilyn."

Fel rhan o'r cynllun, gwahoddwyd y rhai oedd yn cymryd rhan i adeilad Techniquest ym Mae Caerdydd i arddangos canlyniadau eu hymchwil. Y gobaith ydy y bydd y lleoliad gydag Amgueddfa Genedlaethol Cymru yn sicrhau lle i Chloe ym Mhrifysgol Birmingham unwaith bydd hi wedi cwblhau ei Lefel A ym Mehefin.

Dywedodd Ian Rees, Pennaeth y Ganolfan Chweched Dosbarth benodol ar gampws Nantgarw, am lwyddiant Chloe: “Rydyn ni'n ymfalchïo a llawenhau bod Chloe wedi ei dewis i gael y cyfle i fod yn rhan o leoliadau ymchwil mawreddog Nuffield ac yn mawr obeithio bydd hyn yn arwain i ragor o lwyddiannau yn ei harholiadau a'i gyrfa yn ei dewis faes, Gwyddoniaeth."

Dysgwr yn ennill profiad drwy ei lleoliad ar brosiect Ymchwil Nuffield

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.