Yn ôl

Peldroediwr o Goleg y Cymoedd ar y maes rhyngwladol

05/03/2015

Bydd Joseph Evans o Goleg y Cymoedd yn chwarae pêl-droed ar y maes rhyngwladol ar ôl iddo gael ei ddewis i gynrychioli Colegau Cymru yn yr Eidal.

Bydd y peldroediwr talentog yn teithio i Rufain yr wythnos nesaf i gystadlu yn Nhwrnameint y Roma Caput Mundi ynghyd â chwaraewyr eraill o bob rhan o Gymru.

Roedd Joseph, 17 oed ac yn dod o Bontyrpidd, ac sy’n astudio Lefel 3 BTEC Chwaraeon yn un o 15 chwaraewr o golegau Cymru a gafodd eu dewis i gymryd rhan yn y gystadleuaeth drwy wahoddiad yn unig a fydd yn cynnwys timoedd rhyngwladol o hyd a lled Ewrop.

Bydd tîm Colegau Cymru o dan 18 oed yn chwarae tair gêm yn erbyn Ynys Melita (Malta), Yr Eidal ac Albania i geisio gyrraedd y ffeinal. Yn ystod eu hamser yn yr Eidal bydd y chwaraewyr yn cael cyfle i fynd ar deithiau diwylliannol yn Rhufain.

Dywedodd Joseph: “Ron i wedi synnu mod i wedi cael fy newis i chwarae i Golegau Cymru yn y gystadleuaeth hon dramor ac dwi’n edrych ymlaen i fynd i’r Eidal am y tro cyntaf.”

Dywedodd Phillip Thomas, Tiwtor Chwaraeon a Chydlynydd Pêl-Droed: “Mae Joseph wedi cael blwyddyn eithriadol o ran ei yrfa pêl-droed ac mae’n gwella o hyd. Mae hefyd yn fyfyriwr brwd oddi ar y maes chwarae ac rydyn ni wrth ein bodd ac yn falch iawn ei fod wedi cael ei ddewis i gael y profiad hwn.”

Mae’r Academi Chwaraeon yng Ngholeg y Cymoedd yn caniatáu i ddysgwyr rannu eu hamser rhwng gweithio tuag at gymhwyster perthnasol a gwella eu sgiliau ar y maes. Yn ddiweddar, lansiodd y coleg Academi Pêl- Droed Merched Elît gyda Chymdeithas Bêl-Droed Cymru wedi'i leoli ar gampws Ystrad Mynach.

Mae Coleg y Cymoedd hefyd yn cynnig llwybrau ym maes rygbi ac yma mae Academi Gleision Caerdydd (Gogledd). Gall y myfyrwyr Chwaraeon BTEC gael cyfle i hyfforddi ochr yn ochr â chwaraewyr y Gleision a derbyn hyfforddiant gan hyfforddwyr y Gleision. Cewch ragor o fanylion am gyrsiau chwaraeon Coleg y Cymoedd ar y wefan: www.cymoedd.ac.uk/courses/subject-areas/sport.aspx?lang=cy

Peldroediwr o Goleg y Cymoedd ar y maes rhyngwladol

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa