Yn ôl

Dysgwraig o'r coleg mewn cystadleuaeth ranbarthol ym myd eiddo

20/05/2015

Cyrhaeddodd dysgwraig addysg uwch o Goleg y Cymoedd restr fer gwobr ranbarthol sy'n dathlu Merched ym Myd Eiddo.

Llwyddodd Tina Hinder i gyrraedd y rhestr fer a wynebu chwech arall sy'n astudio ar gyrsiau amgylchedd adeiledig, yn rownd ranbarthol Gwobrau Cenedlaethol Myfyrwyr sefydliad merched ym myd eiddo yr 'Association of Women in Property' - (WiP).

Roedd Tina o'r Bargod, sy'n astudio Lefel 4 HNC mewn Rheolaeth Technoleg Adeiladu yng Ngholeg y Cymoedd, ymhlith y rhai oedd yn ymgiprys am wobr yn y seremoni yng Nghaerdydd yr wythnos ddiwethaf.

Meddai Tina: "Roeddwn i'n cyfri cael fy enwebu a chyrraedd rhestr fer yn fraint ac fe wnes i fwynhau'r profiad. Byddwn yn argymell i rywun gaiff ei enwebu i roi cynnig arni. Roedd pawb mor gyfeillgar ac yn help eithriadol gyda'u cyngor sut i fynd ymlaen yn fy ngyrfa."

Yn ôl Marcelle Newbold, Cadeirydd cangen De Cymru o WiP, a phensaer yng Nghwmni Purcell: “Mae'r Gwobrau hyn yn herio'r rhai sydd wedi eu henwebu i feddwl o ddifrif am eu gyrfaoedd a'r dylanwad y gallan nhw fel unigolion gael ar yr amgylchedd adeiledig. Roedd y beirniaid, o nifer o ddisgyblaethau maes eiddo, yn chwilio am un fyddai'n fodel rôl, gan mai'r merched ifanc hyn fydd dyfodol y diwydiant eiddo ac adeiladu."

Yn ogystal â Tina, roedd yna chwech arall yn y ffeinal rhanbarthol, i gyd wedi eu henwebu gan eu Prifysgolion. Roedd angen i bob un fynd o flaen panel y beirniaid i gael eu holi am ddarn o'u gwaith cwrs ac am bynciau trafod cyfredol y diwydiant. Y rhai eraill yn y rownd derfynol oedd:

Rhiannon Jones - BSc Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol - Prifysgol Caerdydd

Gemma Rees – BSc Rheoli Prosiect – Prifysgol De Cymru

Rowa Senan – BEng Peirianneg Pensaernïol – Prifysgol Caerdydd

Esra Ajaj – MEng Peirianneg Sifil – Prifysgol Caerdydd

Kim Harris – HND Surfeo – Prifysgol De Cymru

Anna Chappell – BSc Syrfeo Meintiol a Rheolaeth Masnach – Prifysgol De Cymru

 

Ymhlith panel beirniaid 2015 roedd:

Marcelle Newbold, Cadeirydd WiP De Cymru, Purcell

Leigh Hughes, Bouygues

Mike Hales, EC Harris

Jonathon Smart, DTZ

Cathy Stewart, Cydlynydd Gwobrau Myfyrwyr WiP, Cathy Stewart Associates

 

Bydd yr enillydd, Rhiannon Jones o Brifysgol Caerdydd, yn awr yn mynd ymlaen i'r ffeinal o'r Goreuon Oll - ‘Best of Best’ – achlysur gwisg ffurfiol yng ngwesty 'Claridge’s' yn Llundain ar Fedi 22, lle bydd hi'n cystadlu yn erbyn naw o ferched ifanc eraill o bob cwr o'r DU.

Dysgwraig o'r coleg mewn cystadleuaeth ranbarthol ym myd eiddo

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa