Yn ôl

Cyn-ddysgwraig yn dal ei gafael ar deitl ym Nghampau Byd Athletau IPC

05/11/2015

Mae un o gyn ddysgwyr Coleg y Cymoedd â’i bryd ar ennill aur yn y Gemau Paralympaidd ar ôl ennill cystadleuaeth y waywffon F46 unwaith eto ym Mhencampwriaeth Byd Athletau IPC yn Doha.

Mae Hollie Arnold sy’n un ar hugain oed ac yn byw ac yn hyfforddi yng Nghaerdydd yn gyn ddysgwraig ar gampws Ystrad Mynach o Goleg y Cymoedd lle bu’n astudio Datblygiad Chwaraeon.

Symudodd Hollie a’i theulu i Dde Cymru i’w galluogi i gael hyfforddiant a manteisio ar y cyfleoedd datblygu chwaraeon uchel eu safon sydd ar gael yng Nghymru.

Dangosodd Hollie ddiddordeb yn y waywffon pan oedd yn ddeg oed ar ôl gweld ei brawd yn taflu. A hithau’n benderfynol o roi cynnig gwneud yr un peth, cododd y waywffon a darganfod bod ganddi dalent yn y gamp; hi oedd yr athletwr ifanca yng nghampau maes a thrac erioed pan fu’n cystadlu yng Ngemau Paralympaidd Beijing yn 2008 pan oedd ond 14 oedd.

Mae ei sgiliau a’i hagwedd benderfynol, yn ogystal â chymorth a chefnogaeth ei theulu, wedi golygu ei bod wedi ennill amrediad nodedig o wobrau; gan gynnwys y ddisgen a thaflu’r siot.

Llwyddodd Hollie i osod Record y Bencampwriaeth o 40.53 metr a’i gorau hyd yn hyn yn y pencampwriaethau yn Qatar a nawr mae’n canlbwyntio ar fedal aur yn y Gemau Paralympaidd. Katarzyna Piekart o Wlad Pŵylo sy’n dal Record y Byd yn y waywffon F46 ar hyn o bryd; taflodd 41.15m yn Ngemau Olympaidd Llundain yn 2012.

Dywedodd Hollie, “Roedd y profiad o fod yn rhan o Dîm GB yn wych, dw i mor falch i fod yn rhan ohono. Don i erioed wedi bod mor ffit yn fy mywyd ac wrth fy modd i ddal gafael yn fy nheitl; roedd llawer o bwysau arna i, a finnau’r olaf i daflu.

Fy sialens nesaf ydy ennill Aur yn y Gemau Paralympaidd. Dydw i erioed wedi ennill medal bwysig yn y gemau Paralympaidd ond dyna beth dw i’n anelu ato. Dyma fy nod ac ar hwn dwi’n canlbwyntio – byddwch yn barod Rio, dwi ar y ffordd!”

Roedd staff y coleg wrth eu bodd gyda newyddion Hollie; roedden nhw’n gwybod y byddai personoliaeth ac ymrwymiad Hollie yn mynd â’r athletwraig ifanc dalentog hon ymhell.

Ar Tachwedd 17, bydd Coleg y Cymoedd yn cynnal ei ddiwrnod cynghori. Bydd y Diwrnod Cynghori yn parhau o 4.00 y pnawn hyd 7 yr hwyr ac yn gyfle i ddarpar ddysgwyr a’u teuluoedd i fynd o gwmpas cyfleusterau’r coleg a dysgu rhagor am y cyrsiau sydd ar gael.

Cyn-ddysgwraig yn dal ei gafael ar deitl ym Nghampau Byd Athletau IPC

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa