Yn ôl

Cyn fyfyriwr Chwaraeon yn cwrdd â’r Tywysog William

02/10/2015

Bu cyn ddysgwr ym maes chwaraeon o Goleg y Cymoedd yn dathlu cychwyn ei brentisiaeth newydd ag Undeb Rygbi Cymru yng nghwmni’r Tywysog William.

Cyfarfu Connor Prankard, oedd wedi cwblhau ei gymwysterau Lefel 2 a 3 Chwaraeon ar gampws Ystrad Mynach, gyda’r Tywysog William yn ystod lansiad rhaglen brentisiaieth Hyfforddi Craidd Undeb Rygbi Cymru.

Roedd y Tywysog William yn ymweld â Chaerdydd i lansio rhaglen brentisiaieth Hyfforddi Craidd Undeb Rygbi Cymru – ac i wylio gêm Cymru yn erbyn Fiji yng Nghwpan Rygbi’r Byd.

Cyfarfu Dug Caergrawnt â’r 12 prentis newydd a bu’n gwylio hyfforddi rygbi yn Chwaraeon Cymru, cyn troi am Stadiwm y Mileniwm. Bu’r Tywysog yn siarad â’r prentisiaid ac yn ymuno yn yr hyfforddiant.

Cafodd Hyfforddi Craidd (Coach Core) ei gychwyn yn 2012 fel rhan o Waddol y Gemau Olympaidd a’i nod ydy gwella ansawdd ac argaeledd hyfforddiant chwaraeon.

Yn ôl Connor, sy’n 19 oed: "Roedden i’n ei holi pa ochr oedd e’n ei gefnogi yn y gêm rhwng Lloegr a Chymru ac fe ddwedodd ei fod yn cefnogi Cymru. Ond pan wnaethon ni ofyn iddo pwy oedd ei frawd yn gefnogi, ei ateb oedd dylen ni ofyn hynny i Harry, ond fe soniodd fod yna gystadleuaeth rhwng y ddau."

I ganfod rhagor, ewch ar: http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-south-east-wales-34414248

Cyn fyfyriwr Chwaraeon yn cwrdd â’r Tywysog William

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.