Yn ôl

Pêl-droed Merched yng Ngholegau Cymru ar Gynnydd

20/10/2015

Yn nhreialon Sgwad Pêl-droed Merched Colegau Cymru ddydd Gwener diwethaf, 16 Hydref, bu 180 o chwaraewyr uchelgeisiol yn gobeithio dilyn ôl troed talentau gorau’r flwyddyn ddiwethaf a aeth ymlaen i gael eu dewis ar gyfer Sgwad Hŷn Pêl-droed Cymru.

Mae pêl-droed merched yng ngholegau Cymru yn tyfu ar garlam, yn enwedig ar ôl cyflwyno’r fformat 7 bob ochr. Eleni, roedd treialon Colegau Cymru sy’n ffurfio rhan o ail Ŵyl Bêl-droed Colegau Cymru a gynhaliwyd ym Mharc Pen y Darren, wedi ehangu i gynnwys 14 o dimau o golegau ledled Cymru.

Tîm cryf o Goleg y Cymoedd enillodd yr Ŵyl, gan ennill y rownd derfynol hynod gystadleuol yn erbyn Coleg Merthyr Tudful a hynny ar giciau cosb.

Roedd yr Ŵyl yn arddangos sgiliau arweinyddiaeth myfyrwyr a’u sgilau tîm ar y cae ac oddi arno. Chwaraeon Colegau Cymru a drefnodd yr Ŵyl a myfyrwyr chwaraeon Coleg Merthyr Tudful a fu’n rheoli'r Ŵyl ar y diwrnod, yn goruchwylio’r broses ymrestru, yn dyfarnu a chyflawni’r holl rolau gwirfoddoli.

Dywedodd Rob Baynham, Cydlynydd Colegau Chwaraeon Cymru,: "Mae'n gyffrous iawn gweld twf chwaraeon ymhlith merched ifanc ac i weld cymaint o dimau coleg yn cymryd rhan yn yr Ŵyl. Roedd yn llwyfan, hefyd, i ddangos gallu pobl ifanc i drefnu digwyddiadau chwaraeon a darparu cyfleoedd chwaraeon ar gyfer eu cymheiriaid. Chwarae, trefnu, arwain, cymryd rhan a chefnogi – roedd hyn i gyd yn amlwg yn yr Ŵyl."

Bydd y chwaraewyr gorau yn cael eu dewis ar gyfer tîm cenedlaethol merched Chwaraeon Colegau Cymru, gyda gwersylloedd hyfforddiant a gemau pellach drwy gydol y flwyddyn. Y llynedd, gwelwyd dau chwaraewr o Goleg y Cymoedd yn mynd ymlaen i gynrychioli Cymru dan 17 oed, Ers hynny, mae dwy o’r chwaraewyr, Chloe Lloyd a Ffion Price, wedi llwyddo ennill eu lle ar Sgwad Hŷn Cymru.

Dywedodd Ffion Price: "Roedd chwarae pêl-droed dros fy coleg ac i dîm cenedlaethol Colegau Chwaraeon Cymru yn lwyfan gwych i mi. Y llynedd ro’n i’n lwcus i gael fy newis ar gyfer Carfan Pêl-droed Merched Cymru dan 17 yn Lithwania, wedyn i’r Garfan dan 19, gan gystadlu yn rhagbrofion UEFA yn Nhwrci, ac eleni cefais fy newis ar gyfer carfan Cymru yn erbyn Croatia. Rwy'n cael gwefr allan o'r gêm, a medrwn i ddim bod yn hapusach i hyrwyddo pêl-droed merched yng Nghymru."

Pêl-droed Merched yng Ngholegau Cymru ar Gynnydd

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa