Yn ôl

Dysgwr yn cael blas ar fywyd mewn llywodraeth mewn interniaeth nodedig

16/09/2015

Redd dysgwr o Rondda Cynon Taf yn un o ddim ond 80 o bobl ifanc o ar draws y DU i gael eu dewis i gymryd rhan mewn interniaeth nodedig gan y llywodraeth.<0}

Cafodd Charlotte Bailey, 17 oed o Dreorci, dysgwr Lefel AS yng Ngholeg y Cymoedd, ei dewis yn arbennig o dros 200 o ymgeiswyr ar Raglen Interniaeth Whitehall yn Llundain. Mae’r interniaeth yn gyfle i bobl ifanc weithio mewn nifer o wahanol adrannau’r llywodraeth gan gynnwys y Swyddfa Dramor a’r Gymanwlad, yr Weinyddiaeth Amddiffyn a’r Swyddfa Gartref.

Yn dilyn proses ymgeisio galed, dewiswyd Charlotte i weithio yn y Swyddfa Dramor a’r Gymanwlad am bythefnos. Yn ystod ei hamser yno, daeth cyfle i ddefnyddio’i sgiliau ieithoedd tramor i gyfathrebu gyda Llysgenhadaeth Sbaen. Ac ar ben hynny, gwelodd Charlotte ei gwaith yn teithio’r byd, gan gynnwys ei chyfraniad at gynllun i wella’r berthynas rhwng Prydain a Phortiwgal ym meysydd ynni, hinsawdd a diogeledd, sydd wedi'i anfon at Llysgenhadaeth Portiwgal yn Lisbon.

Meddai Charlotte, sydd newydd gwblhau ei Lefelau AS yng Ngholeg y Cymoedd, wrth sôn am yr interniaeth: “Roedd yn wych gweld cymaint o werth oedd fy ngwaith ac roeddwn yn wirioneddol mwyhau amrywiaeth y swydd; doedd yr un funud yn ddiflas.

“Un bore byddwn yn gweithio ar brosiect ynghylch hinsawdd economaidd Gwlad Groeg, ac yn y prynhawn yn helpu i drefnu’r Cyfarfod Penaethiaid Llywodraeth y Gymanwlad sydd i’w gynnal ym Malta!”

Cynllun pythefnos yn cael ei ariannu'n llawn yw Rhaglen Interniaeth Whitehall y Gwasanaeth Sifil. Ei fwriad yw codi dyheadau gyrfa pobl ifanc a rhoi sgiliau a phrofiad iddyn nhw ar gyfer gwaith yn y dyfodol. Mae cyfle i interniaid weithio gyda gweinidogion ac uwch weision sifil.

Ar ôl cael blas ar yr interniaeth, mae Charlotte yn ystyried gyrfa yn y gwasanaeth diplomatig ac mae wedi gosod ei gorwelion ar ddilyn ei haddysg yn un o brifysgolion gorau America megis Havard, Stanford a Yale, yn ogystal ag ystyried St Andrews yn y DU.

Meddai Ian Rees, Pennaeth Canolfan Lefel A Coleg y Cymoedd wrth sôn am gyflawniad Charlotte: “Rydym ni’n eithriadol o falch fod Charlotte wedi ennill lle ar Raglen nodedig Interniaeth Whitehall. Mae hi’n enghraifft wych o ddysgwyr sy’n gweithio’n galed yma yn y coleg ac mae’i llwyddiant yn dangos fod y gweithgareddau allgyrsiol rydym yn eu hannog yn gwneud cymaint o wahaniaeth pan ddaw’n adeg i ymgeisio am le mewn prifysgol.

“Rydym yn gobeithio’n fawr iawn y bydd y profiad hwn yn arwain, maes o law, at lwyddiant pellach yn ei gyrfa.”

Dysgwr yn cael blas ar fywyd mewn llywodraeth mewn interniaeth nodedig

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.