Yn ôl

Perfformwyr o Goleg y Cymoedd yn paratoi ar gyfer y ‘West End’

04/04/2016

Mae grŵp talentog o berfformwyr o Gymoedd De Cymru yn paratoi i gyflwyno’u perfformiad o Macbeth i lwyfan y West End yn Llundain ar ôl creu argraff fawr ar sylfaenydd ‘Shakespeare for Schools Festival’ pan berfformion nhw yn lleol yn Aberdâr.

Perfformiodd dysgwyr cwrs Lefel 2 a 3 BTEC yn y Celfyddydau Perfformio o gampws Rhondda eu dehongliad o dair drama gan Shakespeare ddiwedd y flwyddyn ddiwethaf ac roedd Chris Grace, sylfaenydd ‘Shakespeare for Schools’ – gŵyl ddrama ieuenctid fwyaf y DU - yno yn eu gwylio. Creoedd eu perfformiad gymaint o argraff fel y gwahoddwyd yr egin actorion i fynd â’u cynhyrchiad i’r West End i gymryd yn nathliadau 400 mlwyddiant marwolaeth Shakespeare ac i nodi’r achlysur cynhelir digwyddiadau ar draws y DU.

Bydd y dysgwyr yn perfformio detholiad o Macbeth yn Noson Gala’r West End yn Theatr Piccadilly, Nos Lun Ebrill 18fed, ar gychwyn wythnos o ddathliadau a pherfformiadau. Cafodd y perfformwyr eu canmol am broffesiynoldeb a chreadigrwydd eu perfformiad yn Theatr y Coliseum, Aberdâr; Coleg y Cymoedd fydd yr unig goleg fydd yn perfformio ar y noson. Ar ben hynny, Coleg y Cymoedd ydy’r unig goleg o Gymru a gafodd gynnig y cyfle hwn gan ‘Shakespeare for Schools’.

Dywedodd Megan Dimond, 18 oed o Dreorci, sy’m chwarae rhan Lady Macbeth: “Mae hwn yn gyfle gwych i mi fynd i’r West End i berfformio yn Theatr nodedig y Piccadilly. Mae’r cyfleoedd dw i wedi’u cael yn ystod fy amser ar y cwrs wedi bod yn anhygoel. 

“Petawn i heb ddewis cwrs BTEC yn  y Celfyddydau Perfformio yng Ngholeg y Cymoedd, fyddwn i ddim wedi gallu datblygu fy ngyrfa mor gynnar yn fy addysg. Dw i’n edrych ymlaen yn awchus at ddiwrnod y perfformiad!”

Mae ‘Shakespeare for Schools’ yn cynnig cyfle i ddysgwyr ledled y DU i berfformio ystod o ddehongliadau Theatr Dawns Gorfforol o ddramau enwocaf Shakespeare ar y llwyfan. Bu Coleg y Cymoedd yn cymryd rhan mewn gweithdai tiwtoriaid a dysgwyr yn ogystal â pherfformiadau llawn, drwy Ŵyl ‘Shakespeare for Schools’ gyda’r nod o gyflwyno’u dysgwyr i lwyfan proffesiynol.

Dywedodd pennaeth Coleg y Cymoedd, Judith Evans: “Rydyn ni mor falch o’n dysgwyr ar y cwrs Celfyddydau Perfformio am iddyn nhw gael eu gwahodd i gymryd rhan mewn digwyddiad cenedlaethol mor nodedig. Mae eu gwaith caled a’u hymrwymiad yn eu perfformiadau wedi talu ar ei ganfed ac mae’r perfformiadau hynny yn destament i’r bobl ifanc dalentog yma yn y coleg ac ar draws De Cymru.”

Gallwch wylio darn o berfformiad o’r ddrama Macbeth gan ddysgwyr Coleg y Cymoed yma: https://www.youtube.com/watch?v=x6_MVTquEKs

Perfformwyr o Goleg y Cymoedd yn paratoi ar gyfer y ‘West End’

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.