Yn ôl

Gwersi gwyddoniaeth tu hwnt i’r byd hwn wedi i ddarlithydd fynd i archwilio canolfan wyddonol fyd-enwog

27/04/2016

Gall myfyrwyr Mynediad i Addysg Uwch a Ffiseg BTEC yn y Cymoedd gael gwedd fwy newydd ar wyddoniaeth wedi i’w darlithydd ddychwelyd o’r Swisdir, lle bu’n ymweld â chanolfan nodedig sy’n chwilio am atebion i’r bydysawd a’i gychwyniad.

Bu Anthony Mitchell, darlithydd mewn Ffiseg yng Ngholeg y Cymoedd, ar ymweliad â chanolfan CERN, cartref y Peiriant Gwrthdaro Hadronau Mawr – yr offer gwerth biliynau sy’n ceisio ail-adrodd moment ‘Y Glec Fawr’.

Dewiswyd Anthony, o Gasnewydd, fel un o 24 o athrawon o wahanol fannau yng Nghymru i ymweld â CERN i weld ymchwil pellach ar Ffiseg Ronynnol. Tra bu Anthony yno, bu’n mynychu darlithoedd gan wyddonwyr a pheirianwyr am yr adnoddau yn CERN, yn ogystal â chael sgyrsiau am gymhwysiad technoleg ffiseg gronynnol.

Bydd profiadau CERN Anthony, sy’n gweithio ar gampws Nantgarw, yn cyfoethogi ei wersi ar gyfer dysgwyr Mynediad i Addysg Uwch a Ffiseg BTEC y safle. Mae eisoes wedi adolygu ei gynllun addysgu am y flwyddyn i gynnwys gwybodaeth ddaeth o CERN, ac y mae Anthony hefyd yn bwriadu rhoi sgwrs i staff a dysgwyr am ei daith, gyda’r gobaith o’u hysbrydoli i ymddiddori ymhellach mewn gwyddoniaeth.

Hefyd, mae’r 24 athro fu ar y daith yn bwriadu sefydlu ‘rhwydwaith gwybodaeth’ fydd yn rhannu a datblygu adnoddau ag athrawon gwyddoniaeth eraill yng Nghymru ar gyfer y dyfodol.

Meddai Anthony, wrth drafod y daith: “Roedd cael ymweld â CERN a gweld y gwaith sydd ar flaen y gad ym maes ffiseg gronynnol yn brofiad unwaith mewn oes. Roedd yn fraint cael cynrychioli Coleg y Cymoedd ar y daith.

“Mae’r dechnoleg sy’n dod o ganlyniad i waith CERN yn enfawr. Dyma ble cafodd y rhyngrwyd ei chreu, ble darganfuwyd yr Higgs Boson ynghyd â thriniaethau meddygol newydd sy’n defnyddio pelydrau proton. Mae’n sefydliad cwbl unigryw a gobeithio galla i rannu’r cyfan ddysgis i yno gyda dysgwyr Coleg y Cymoedd.”

Mae’r ymweliad yn cefnogi ymgyrch Ffocws ar Wyddoniaeth Llywodraeth Cymru, sydd wedi ei anelu i gymell mwy o bobl ifanc i ymddiddori mewn dewis gyrfa ym maes gwyddoniaeth. 

Gwersi gwyddoniaeth tu hwnt i’r byd hwn wedi i ddarlithydd fynd i archwilio canolfan wyddonol fyd-enwog

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.