Yn ôl

Dysgwyr y Cymoedd yn cael eu hysbrydoli gan ymweliad â sefydliad byd-enwog

06/12/2016

Ymwelodd grŵp o chwe dysgwr Mwy Abl a Thalentog (MAT) o’r Rhaglen Lefel A yng Ngholeg y Cymoedd â Wellington College, Berkshire yn gynharach yn y mis. Gwahoddwyd y dysgwyr gan y Coleg, un o ysgolion preifat blaenaf y byd, i Gynhadledd Gwleidyddiaeth Ryngwladol ar y thema ‘Grym a Diogelwch’.

Roedd dysgwyr Coleg y Cymoedd, gydag Ian Rees, Rheolwr y Ganolfan Lefel A, ac Estelle Daly, Rheolwr Cwricwlwm ac Ansawdd Coleg Dewi Sant (partneriaid Coleg y Cymoedd yn y Ganolfan Lefel A) yn falch o gynrychioli Cymru gan ymuno â mwy na 200 o fyfyrwyr o Wellington College ac ysgolion blaengar eraill o ar draws Lloegr.

Mae gan y dysgwr Megan Howells gyfweliad ym Mhrifysgol Rhydychen i astudio’r Gyfraith cyn hir ac mae hi’n teimlo bod cynhadledd Wellington wedi bod yn ddefnyddiol ac yn amserol gan eu hannog i fynd i’r afael â gwybodaeth a chysyniadau blaengar.

Roedd rhaglen y gynhadledd yn cynnwys ystod o sgyrsiau, cyfweliadau a gweithdai ar bynciau amrywiol fel: Sut mae Geowleidyddiaeth yn helpu ffurfio Digwyddiadau’r Byd, Syria a’r Trawsnewidiad i Gyfundrefn Newydd, a’r Heriau sy’n wynebu Ffoaduriaid.

Ymhlith y siaradwyr roedd newyddiadurwyr enwog, athrawon prifysgolion ac uwch aelodau Lluoedd Arfog Prydain, a cyn-ffoadur ac ymgyrchydd dros hawliau ffoaduriaid. Hefyd, cafodd y dysgwyr y cyfle i brofi awyrgylch a chyfleusterau ardderchog y sefydliad byd-enwog hwn.

Dywedodd Ian Rees, ‘Dyma brofiad eithriadol o gyffrous ac rwy’n gobeithio y bydd y dysgwyr yn gallu ei ddefnyddio wrth ymgeisio am le mewn prifysgol neu fynychu cyfweliad am brifysgol elit’.

Dysgwyr y Cymoedd yn cael eu hysbrydoli gan ymweliad â sefydliad byd-enwog

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.