Yn ôl

Hyfforddiant newydd wedi’i lansio ar gyfer gweithwyr Adnoddau Dynol y dyfodol

16/12/2016

Mae dau o brif ddarparwyr hyfforddiant De Cymru wedi uno i lansio rhaglen hyfforddiant i’r rheiny sydd am gael gyrfa yn y maes Adnoddau Dynol.

Mae Coleg y Cymoedd a’r darparwyr Acorn, sydd wedi’u lleoli yng Nghasnewydd ac wedi ennill gwobrau, wedi datblygu rhaglen ar gyfer darparu Prentisiaeth Lefel 5 CIPD - diploma mewn Rheoli Adnoddau Dynol.

Bydd y brentisiaeth, a grëwyd ar gyfer gweithwyr AD proffesiynol mewn nifer o swyddi, gan gynnwys rheolwyr cynorthwyol, ymgynghorwyr a swyddogion, yn cael ei darparu drwy gyfuniad o ddysgu seiliedig ar waith a thiwtora y tu allan i’r gwaith.

Fel un o asiantaethau recriwtio a hyfforddiant blaenaf y DU, ac un o bartneriaid gwreiddiol Rhwydwaith AD Cymru, mae gan Acorn wybodaeth fanwl am ofynion gweithwyr AD ac maent wedi canfod bwlch yn y farchnad yn y maes personél. 

Bydd y cymhwyster newydd yn cynnwys nifer o unedau a fydd yn canolbwyntio ar gyfraith cyflogaeth a’r rôl sydd gan AD i’w chwarae mewn cyd-destun busnes.

Dywedodd Sarah John, cyfarwyddwr masnachol Acorn a chadeirydd newydd Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru: “Gwir fantais y rhaglen hon yw ei fod yn caniatáu i arbenigwyr AD ennill cymhwyster proffesiynol gwerthfawr a gydnabyddir gan y diwydiant, ynghyd â chyfuno elfennau cymhwysedd a gwybodaeth.

“Rydym wedi bod yn cydweithio’n agos â Choleg y Cymoedd er mwyn sicrhau bod modd darparu’r rhaglen hon gyda phwyslais sy’n canolbwyntio ar waith er mwyn sicrhau manteision llawn i’r prentis a’i gwmni, gan roi gwerth ychwanegol.”

Ychwanegodd Matthew Tucker, cyfarwyddwr gwasanaethau busnes Coleg y Cymoedd: “Dyma gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol a all wella’n sylweddol dyfodol unigolion o ran sicrhau gyrfa a dyrchafiad yn y maes AD.

“Mae Adnoddau Dynol yn swyddogaeth hollbwysig mewn unrhyw sefydliad, mae’n bwysig iawn cael gweithwyr sydd wedi’u hyfforddi’n dda a bydd y cwrs hwn yn helpu datblygu’r potensial ar gyfer cael ragor o aelodau i’r tîm, gan sicrhau bod gan adrannau’r cryfder angenrheidiol o ran dyfnder a niferoedd.”

Hyfforddiant newydd wedi’i lansio ar gyfer gweithwyr Adnoddau Dynol y dyfodol

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.