Yn ôl

Prentis cwmni GE Aviation Cymru yn ennill Prentis Nodedig y Flwyddyn y DU

04/02/2016

Dyfarnwyd mai Jonathan Elley, prentis peirianneg o Goleg y Cymoedd gyda chwmni GE Aviation Cymru ydy ‘Prentis Blwyddyn Gyntaf Nodedig y Flwyddyn’ yn seremoni Wobrwyo EEF UK Future Manufacturing.

Enwyd Jonathan, 23 oed yn Brentis Blwyddyn Gyntaf yn seremoni Wobrwyo Rhanbarthol Cymry ym mis Tachwedd 2015 cyn ennill teitl y DU.

Mae gwobrau’r EEF Future Manufacturing Awards, a noddir gan Aldermor, yn un o’r gwobrau mwyaf sefydledig ac uchel eu parch yn y diwydiant peirianneg.

Cafodd brwdfrydedd Jonathan dros beirianneg a’i ymroddiad i’w brentisiaeth eu cydnabod. Roedd gwybodaeth, brwdfrydedd a’i awydd am wneud yn dda yn ei brentisiaeth ac yn y diwydiant awyrofod wedi creu argraff ddofn ar y beirniaid.

Roedd prentis GE Aviation Cymru yn cystadlu yn erbyn pum prentis da arall o’r DU, a phob un yn ceisio dangos i’r beirniaid eu hymroddiad i’w prentisiaethau a’u bod yn benderfynol o ddilyn gyrfa yn maes gweithgynhyrchu.

Cynhaliwyd y seremoni yn y Connaught Rooms yn Covent Garden, Llundain .

Yng ngeiriau Jonathan Elley, prentis GE Aviation Cymru a Choleg y Cymoedd: “Dw i wrth fy modd i ennill y teitl Prentis Blwyddyn Gyntaf y Flwyddyn. Mae’n deimlad anhygoel i gael fy nghydnabod fel hyn am wneud rhywbeth dwi wirioneddol yn ei fwynhau. Ar gychwyn fy ngyrfa ydw i a bydd yn gyffrous i weld beth sydd gan y dyfodol i’w gynnig. Gobeithio bydd fy llwyddiant yn annog prentisiaid eraill i gystadlu am y gwobrau hyn ac i bobl ifanc eraill hefyd ystyried o ddifrif bod yn brentisiaid.”

Dywedodd La-Chun Lindsay, Rheolwr Gyfarwyddwr GE Aviation Cymru: “Rydyn ni’n hynod o falch o’r hyn mae Jonathan wedi’i gyflawni yn y seremoni nodedig hon. Mae Jonathan yn gaffaeliad mawr i gwmni GE Aviation Cymru ac mae eu alluoedd technegol wedi creu argraff arnon ni i gyd. Gwnaeth argraff ar y beirniaid hefyd gyda’i ymroddiad a’i benderfyniad i lwyddo. Mae’n wych bod ei frwdfrydedd dros ei brentisiaeth a’r diwydiant wedi cael ei gydnabod.”

“Mae’r rhaglen brentisiaeth yn rhan annatod o’n broses recriwtio ac rydyn ni wedi sefydlu rhaglen brentisiaeth gadarn yn GE Aviation Cymru mewn partneriaeth gyda Choleg y Cymoedd. Dw i wedi ymroi i weld y rhaglen hon yn llwyddo gan ein bod yn credu’n gryf mai prentisiaethau ydy seiliau creu dyfodol cynaliadwy ar gyfer y busnes. Mae ein rhaglen brentisiaeth hefyd yn hanfodol i ddatblygu talent ifanc yng Nghymru. Dymunaf bob lwc yn y dyfodol i Jonathan a phawb arall gafodd eu henwebu.”

Dywedodd Nigel Townsend, Tiwtor yng Ngholeg y Cymoedd: "Mae Jonathan wedi gweithio’n ddiflino yn ystod ei amser yng Ngholeg y Cymoedd i gyflawni canlyniadau rhagorol; mae’n esiampl wych i ddarpar brentisiaid ac mae’n llwyddo i gyfuno gwaith caled, brwdfrydedd a chael hwyl ym mhopeth mae’n ei wneud. Da iawn ti, Jonathan!"

Prentis cwmni GE Aviation Cymru yn ennill Prentis Nodedig y Flwyddyn y DU

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.