Yn ôl

Coleg y Cymoedd yn atgyfnerthu’r cysylltiad gyda chymheiriaid yn Tsieina

07/07/2016

Mae Coleg y Cymoedd wedi llwyddo o sicrhau lle ar Raglen yr AOC ar Ddatblygu Arweinyddiaeth a sicrhau memorandwm o ddealltwriaeth gyda choleg technoleg arbenigol yn Tsieina.

Aeth Paul Davies, Cyfarwyddwr Gweithredol Adnoddau’r coleg ar ymweliad pythefnos i Tsieina i sefydliad Polytechnig Nanjing i geisio atgyfnerthu’r cysylltiad gyda Tsieina a fyddai o fantais i’r ddau sefydliad.

O ganlyniad i’r ymweliad hwn mae’r coleg ers hynny wedi croesawu cynrychiolwyr o Sefydliad Polytechnig Nanjing i ystyried meysydd i gydweithredu ynddyn nhw ac wedi arwyddo memorandwm Dealltwriaeth i ffurfioli’r bartneriaeth.

Ymhlith y meysydd o ddiddordeb mae rhaglenni hyfforddiant staff, cyfnewid myfyrwyr, meincnodi sicrhau ansawdd ac addysgu a dysgu.

Y rhesymeg tu ôl i’r memorandwm dealltwriaeth a arwyddwyd yn ystod ymweliad diweddar â Choleg y Cymoedd ydy rhannu arferion gorau a chynyddu’r cydweithredu rhyngwladol a phroffil y coleg.

Dywedodd Paul Davies, Cyfarwyddwr Gweithredol Adnoddau: “Mae’n wych bod y coleg yn gwella partneriaethau rhyngom ni a Tsieina. Bydd y cyfle i rwydweithio gydag arbenigwyr yn y sector galwedigaethol yn Tsieina yn ein helpu i adeiladu ar y gwaith rhagorol rydyn ni eisoes yn ei wneud ac i rychwantu meysydd newydd a fydd er lles dysgwyr yng Nghymru a Tsieina.”

Mae’r Coleg wedi gweithio gyda Tsieina am dros bum mlynedd ac yn sylweddoli’r angen i ddatblygu perthynas gref gyda sefydliadau i gynyddu’r cysylltiadau rhyngwladol er budd y sefydliad.

Coleg y Cymoedd yn atgyfnerthu’r cysylltiad gyda chymheiriaid yn Tsieina

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa