Yn ôl

Llwyddiant i ddarpar addurnwraig mewn Gornest Sgiliau

17/06/2016

Mae merch 19 mlwydd oed o’r Bargod wedi ei dyfarnu’n drydydd mewn categori ‘Newydd-ddyfodiaid’ rhag-rowndiau Cymru o gystadleuaeth paentio ‘World SkillBuild’.

Roedd Nicola Parker, o Goleg y Cymoedd, yn wynebu dysgwyr o bob cwr o Gymru mewn cyfres o heriau paentio ac addurno oedd yn brawf ar allu pob un dros gyfnod o bum awr. Roedd disgwyl i’r dysgwyr weithio o gynllun penodol a pherfformio sgiliau technegol yn cynnwys sgiliau brws, papuro a gwaith stensil.

Eleni roedd ‘SkillBuild’ yn cynnal cystadleuaeth ‘Newydd-ddyfodiaid’ i rai ar eu blwyddyn gyntaf mewn coleg i ddathlu egin dalentau sy’n cychwyn ar eu crefft.

Mae Ffeinal ‘CITB SkillBuild’ yn rhan o gyfres o gystadlaethau i gydnabod sgiliau galwedigaethol a chreu gweithlu uchel eu crefft i’r dyfodol yng Nghymru. Roedd y safon yn arbennig o uchel ymhlith crefftwyr Cymru eleni, a bydd yr enillwyr yn mynd ymlaen i Ffeinal y DU yn Birmingham ac yna i bencampwriaeth SkillBuild Y Byd yn Rwsia yn 2019.

Cynhaliwyd cystadlaethau Cymru ar gampysau Colegau Castell-nedd ac Abertawe ar ddydd Iau, Mehefin 2il 2016, gyda’r myfyrwyr yn teithio yno o bob cwr o Gymru.

Yn ôl Nicola, sy’n astudio Paentio ac Addurno Lefel 1 ar gampws Ystrad Mynach, roedd hi wrth ei bodd iddi gael bod ymhlith y goreuon: “Roedd dod yn drydydd mewn gornest mor galed wedi bod yn gryn sioc i mi. Roeddwn yn nerfus iawn ar y diwrnod, ond hefyd yn gyffrous mod i’n cael arddangos fy sgiliau. Fe gefais i sesiwn ymarfer gyda’m tiwtor, Mark Jones, yr wythnos flaenorol a mynd drwy fy holl dechnegau nes fy mod i’n teimlo’n hyderus ac yn barod am y diwrnod mawr. Rhyw ddydd, mi hoffwn i redeg fy musnes fy hunan ac mae cael lle ymhlith yr enillwyr yn gwneud i mi deimlo mod i gam yn nes at hynny.”

Dywedodd Martin Watkins, Pennaeth Adeiladu Coleg y Cymoedd: “Mae Cystadleuaeth SkillBuild Y Byd yn gyfle gwych i fyfyrwyr gystadlu ar lwyfan cenedlaethol a rhyngwladol. Mae’n bwysig ein bod yn cymell cymaint â phosib o’n dysgwyr i gystadlu, gan fod ganddyn nhw lefel eithriadol o uchel o sgiliau. Roedd hon yn gamp ffantastig i Nicola, rydyn ni’n dymuno’n dda iddi am weddill y cwrs a chystadlaethau yn y dyfodol.”

Llwyddiant i ddarpar addurnwraig mewn Gornest Sgiliau

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.