Yn ôl

Profiad gwaith dysgwyr o Dde Cymru yn yr Eidal

16/06/2016

Mae grŵp o ddysgwyr o Dde Cymru wedi teithio i’r Eidal am brofiad gwaith unigryw a fydd yn cyfoethogi eu hastudiaethau nôl yn y DU.

Aeth pedwar o ddysgwyr cwrs Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant ar daith bythefnos i dref Castelfranco Veneto yng Ngogledd yr Eidal. Roedd y daith yn rhan o’r rhaglen Erasmus+ sy’n cynnig cyfle i fyfyrwyr astudio dramor. 

Treuliodd y dysgwyr o Goleg y Cymoedd, sy’n astudio ar gampws Nantgarw, yr wythnos gyntaf mewn meithrinfa ac yna wythnos mewn ysgol gynradd er mwyn cael cymaint â phosibl o brofiad gwaith gyda gwahanol grwpiau oed. Arsylwodd y grŵp ar y modd y mae gwersi a gweithgareddau yn cael eu cynnal, gan sylwi ar rai gwahaniaethau yn arddull yr addysgu yn yr Eidal o’i gymharu â’r DU.

Un o’r dysgwyr ffodus a gafodd fynd i’r Eidal oedd Laura Watson, 17 oed, o Gaerdydd a sylwodd yn fuan pa mor ymlaciol oedd yr addysgu yn ysgolion yr Eidal. “Roedd hi’n amlwg cymaint roedd y plant yn cael eu hannog gan athrawon y feithrinfa i wneud penderfyniadau drostyn nhw eu hunain yn hytrach na dibynnu ar yr hyn a ddywedir wrthyn nhw am ei wneud. Gwelwyd dull tebyg o fynd ati yn yr ysgol gynradd hefyd ac yn sicr mae’n arddull addysgu yr hoffwn i ei fabwysiadu.”

Ar y dechrau roedd yr iaith yn rhwystr i’r grŵp o Dde Cymru ond yn fuan fe setlon nhw yn yr amgylchedd. Eglurodd Laura:”Ar y dechrau roedd yn frawychus clywed pawb o’n cwmpas yn siarad iaith wahanol ac ron i’n teimlo’n nerfus iawn wrth geisio cyfathrebu gyda’r athrawon. Ond ar ôl diwrnod neu ddau ces fwy o hyder a dysgu ychydig o ymadroddion sylfaenol a fu o help i mi ryngweithio gyda’r staff a’r plant.”

Yn ogystal â chael profiad ymarferol, roedd y daith yn brofiad diwylliannol hefyd i’r dysgwyr wrth iddyn nhw dreulio diwrnod yn Fenis, Treviso a Bassano del Grappa gan flasu danteithion y marchnadoedd. Aeth Laura ymlaen i ddweud: “Roeddwn i’n caru bob munud o’r daith a dysgais i lawer amdana i fy hun hefyd. Roedd rhaid i ni reoli ein harian ein hunain, trefnu trenau ac ymdopi gyda’r iaith oedd yn golygu mod i wedi ennill llawer o annibyniaeth.”

Hefyd mae tri dysgwr cwrs busnes yng Ngholeg y Cymoedd yn manteisio ar raglen Erasmus+, gan fynd ar brofiad gwaith i Wlad y Basg yng Ngogledd Sbaen. Cafodd y dysgwyr brofiad o weithio mewn swyddfa rhith amgylchedd lle wnaethon nhw addasu i wahanol ddiwylliant ac amgylchedd gwaith tra’n ymgodymu gyda iaith newydd a datblygu hyder ac annibyniaeth.

Dywedodd Emma Baxter, tiwtor Gofal Plant yng Ngholeg y Cymoedd a deithiodd i’r Eidal gyda’r dysgwyr: “Yng Ngholeg y Cymoedd, rydyn ni’n annog ein dysgwyr i gofleidio cymaint o brofiadau â phosibl a fydd yn cyfoethogi eu hastudiaethau. Mae’r rhagen Erasmus+ yn werth chweil ac mae’r profiad gwaith ymarferol y mae’r dysgwyr yn ei gael yn rhoi gwybodaeth amhrisiadawy iddyn nhw. Rydyn ni’n gwybod y bydd y daith yn cael effaith bositif iawn ar y dysgwyr.”

Profiad gwaith dysgwyr o Dde Cymru yn yr Eidal

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.