Yn ôl

Dysgwyr y Cymoedd ar y brig mewn Pencampwriaethau Coginio

08/03/2016

Enillodd dysgwyr cwrs lletygarwch ac arlwyo Coleg y Cymoedd lu o fedalau a gwobr ‘Gorau yn y Dosbarth’ mewn cystadleuaeth goginio genedlaethol.

Teithiodd grŵp o ddysgwyr Lletygarwch ac Arlwyo Coleg y Cymoedd i Goleg Llandrillo, Gogledd Cymru i gystadlu ym ‘Mhencampwriaeth Goginio Rhyngwladol a chystadleuaeth Cacen Cymru’.

Yn y digwyddiad tridiau hwn lle roedd cogyddion o safon byd-eang y DU yn arddangos eu gwaith, enillwyd 25 o fedalau gan y dysgwyr Arlwyo a Lletygarwch Lefel 1, 2 a 3.

Roedd y naw dysgwr yn cystadlu mewn nifer o ddosbarthiadau arbenigol yn cynnwys rhai Pysgod Cregyn, Brechdan Bistro, ‘Cacennau Ultimate Cupcakes’, Pwdin Flambé a gwahanol gategorïau o sgiliau trafod cyllell.

Dyfarnwyd Alys Evans, 17 oed o Gilfach Goch, ‘Y Gorau yn y Dosbarth’; a dim ond i ddyrniad o gystadleuwyr y dyfernir y teitl nodedig hwn iddyn nhw ar hyd a lled y wlad.

Ar ôl derbyn y wobr, dywedodd Alys: “Dw i wrth fy modd mod i wedi ennill tair medal ac yn enwedig y wobr ‘Gorau yn y Dosbarth yn yr ornest Gwaith Cegin hon’. Mae’r coleg wedi bod yn gefnogol iawn ac rydw i’n hynod o ddiolchgar am y cyfle gwych hwn.”

Roedd Ryan Desmier, 17 oed o Bontlotyn, hefyd yn cystadlu yng nghystadleuaeth Sgilau Cymru mewn Uwch Goginio. Gwnaeth yn ardderchog yn y gystadleuaeth 3 awr hon a chreu saig o bysgod, cyw iâr ac afal. Daeth yn ail, sy’n ei alluogi i gystadlu yng nghystadleuaeth sgiliau’r DU.

Yn dilyn y gystadleuaeth, dywedodd Ryan: “Roedd y gystadleuaeth yn brofiad da ac yn gyfle i mi ehangu fy sgiliau coginiol. Roedd y tiwtoriaid yn gefnogol iawn ac yn fy annog drwy’r sesiynau ymarfer a thrwy gydol y gystadleuaeth.”

Ychwanegodd y tiwtor, Ian Presgrave: “Sefydlwyd tîm coginiol Coleg y Cymoedd yn gynharach yn y tymor academaidd hwn. Mae’r dysgwyr a ddewiswyd ar gyfer y tîm wedi rhoi oriau o’u hamser i ymarfer bob wythnos i baratoi ar gyfer Cystadleuaeth Goginiol Gogledd Cymru yn Ngholeg Llandrillo. Cynrychiolodd yr holl ddysgwyr y Coleg yn berffaith ac yn llwyddiannus iawn.”

Isod, gwelir yr holl fedalau a enillwyd gan dîm coginiol Coleg y Cymedd:

 

Ryan Desmier             Sgiliau Arian                            Cystadleuaeth Cymru – Uwch Goginio Proffesiynol

 

Robert Haycox           Arian                                        Pwdin Flambé

Robert Haycox           Efydd                                      Prif Gwrs Flambé

Robert Haycox           Efydd                                      Plygu Napcyn

Alys Evans                  Aur & Gorau yn y Dosbarth    Cacennau ‘Ultimate Cupcakes’

Alys Evans                  Arian                                        Cacen Wahanol Agored

Alys Evans                  Efydd                                      Cacen Ddathlu Nofis

Kirsty Lees                  Dyfarniad Teilyngdod             Cacennau Ultimate Cupcakes

Kirsty Lees                  Dyfarniad Teilyngdod             Gwneud Gateau

Evan Davies               Arian                                        Brechdan Bistro

Evan Davies               Arian                                        Sgiliau Cyllell – Torri Ffrwyth

Evan Davies               Arian                                        Sgiliau Cyllell – Torri Llysiau

Evan Davies               Dyfarniad Teilyngdod             Pysgod Cregyn

Rhys Martin                Arian                                        Sgiliau Cyllell  – Torri Ffrwyth

Rhys Martin                Arian                                        Sgiliau Cyllell – Torri Llysiau

Rhys Martin                Dyfarniad Teilyngdod             Cig Oen Cymru

Rhys Hill                      Arian                                        Cig Eidion Cymru - Prif gwrs

Rhys Hill                      Arian                                        Sgiliau Cyllell  – Torri Ffrwyth

Rhys Hill                      Dyfarniad Teilyngdod             Sgiliau Cyllell  – Torri Llysiau

Liam Williams              Arian                                        Gosod Bwrdd ar Thema

Liam Williams              Efydd                                      Plygu Napcyn

Liam Williams              Efydd                                      Coctêls

Hollie Horsell               Dyfarniad Teilyngdod             Cacen Wahanol Agored

Dysgwyr y Cymoedd ar y brig mewn Pencampwriaethau Coginio

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.