Yn ôl

Chwaraeodd dysgwyr y Cymoedd eu rhan yn y digwyddiad XScream llwyddiannus

17/11/2016

Cefnogwyd llwyddiant diweddar y profiad XScream ym Mharc Treftadaeth y Rhondda gan grŵp creadigol o ddysgwyr Coleg y Cymoedd sydd wedi dod yn arbenigwyr mewn cynhyrchu sombïod a chymeriadau arswydus eraill.

Mae gan y tiwtor, Jane Beard, flynydoedd o brofiad o weithio ar y teledu fel artist effeithiau arbennig ac mae’r dysgwyr sy’n astudio ar y cwrs HND mewn Celfyddydau Cynhyrchu Creadigol, ar gampws Nantgarw, yn sicr yn elw o’i sgiliau a’i gwybodaeth.

Dros y blynyddoedd, mae’r coleg wedi bod yn rhan o ddigwyddiadau niferus drwy Rhondda Cynon Taf, gan gynnwys digwyddiadau Calan Gaeaf a ras Sombïod. Felly, pan ofynnodd trefnydd y digwyddiad iddynt fod yn rhan o ddigwyddiad XScream eleni, bachodd y dysgwyr ar y cyfle.

Cynhaliwyd yr XScream arswydus ym Mharc Treftadaeth y Rhondda ac roedd yn cynnwys actorion go iawn, effeithiau arbennig a brawiau dychrynllyd; wrth i ymwelwyr gerdded ar hyd traciau tywyll, gwag yr hen byllau glo.

Dywedodd y tiwtor Jane Bear “Dyma gyfle nad oedd modd ei golli i’n dysgwyr. Mae’r cwrs yn darparu’r sgiliau a’r wybodaeth yn ymwneud ag effeithiau arbennig i’r dysgwyr ond mae digwyddiadau fel hyn yn helpu ymarfer y sgiliau hynny. Bydd yn rhoi’r hyder i’r dysgwyr sicrhau lleoliadau profiad gwaith gyda’r BBC a chwmnïoedd cynhyrchu eraill”.

Dywedodd un o’r dysgwyr, Abbie Williams “Roedd yn wych bod yn rhan o’r digwyddiad XScream a helpu creu digwyddiad lle’r oedd y cyhoedd wrth eu bodd. Rwy’n mwynhau'r cwrs yn fawr ac rwyf wedi dysgu cymaint yn barod. Roedd wir yn her, gweithio i derfynau amser llym, ond roedd yn llawer o hwyl hefyd a bydd yn gwella fy CV”.

Dywedodd Helen Gibbons, un o drefnwyr y digwyddiad “chwaraeodd dysgwyr Coleg y Cymoedd rôl bwysig wrth wneud y digwydd XScream yn llwyddiant mawr ac roeddem wrth ein bodd yn croesawu 4000 o ymwelwyr drwy’r drysau dros ddau benwythnos. Roedd gan y dysgwyr Colur dasg anferthol i wneud i 25+ actor edrych yn frawychus mewn awr bob nos ac roedd y myfyrwyr Drama yn berfformwyr talentog a chymwys, a chofleidiodd eu rôl gan wella profiad yr ymwelwyr yn fawr. Mae pob un o’r dysgwyr yn glod i’r Coleg, roeddent yn dalentog, yn ddisgybledig ac yn broffesiynol - roedd yn bleser gweithio â nhw ac ni fyddem yn oedi cyn gweithio â nhw eto’n fuan”. 

 

Chwaraeodd dysgwyr y Cymoedd eu rhan yn y digwyddiad XScream llwyddiannus

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.