Yn ôl

Medal aur paralympaidd i gyn-fyfyriwr y Coleg

19/09/2016

Mae cyn-ddysgwraig y Coleg wedi gwireddu ei breuddwyd o ennill medal aur Paralymapidd yng nghystadleuaeth y waywffon yn y gemau yn Rio.

Taflodd Hollie Arnold bellter o 43.01m (record byd) i ennill y fedal aur Baralympaidd yn rownd derfynol cystadleuaeth F46 y Waywffon.

Mae Hollie yn gyn-ddysgwraig ar gampws Ystrad Mynach yng Ngholeg y Cymoedd, lle astudiodd Datblygu Chwaraeon.

Symudodd Hollie a’i theulu i Dde Cymru fel ei bod yn gallu cael hyfforddiant a chymryd mantais o’r cyfleoedd datblygu chwaraeon o ansawdd uchel sydd ar gael yng Nghymru.

Torrodd Hollie, sy’n byw ac yn hyfforddi yng Nghaerdydd, y record byd am ei thafliad o 41.68m cyn ei dorri unwaith eto gyda’i thafliad olaf er mwyn ennill y fedal aur.

Curodd Arnold Holly Robinson o Seland Newydd a enillodd y fedal arian a Katarzyna Piekart o Wlad Pwyl a enillodd y fedal efydd.

"Dyma oedd fy mreuddwyd - alla i ddim credu mai fy yw’r bencampwraig Paralympaidd a phencampwr y byd. Mae hyn yn brofiad swrreal.” Dywedodd Arnold wrth Channel 4.

"Roeddwn i wedi fy anafu am ddau fis ond roedd dod yma yn llechen lan ac es i allan yna heb ddim i’w golli.

"Mewn gwirionedd, roeddwn i’n meddwl bod gennyf un tafliad arall! Pan ddywedodd yr hyfforddwr wrtha i fy mod wedi ennill yr aur dechreuais grio. Doeddwn i ddim yn disgwyl torri’r record byd o gymaint â hynny.”

Dechreuodd Hollie ennyn diddordeb yn y waywffon pan oedd hi’n ddeg oed, ar ôl gweld ei brawd hŷn yn taflu. Roedd hi’n benderfynol o roi cynnig arni, a phan gododd y waywffon, gwelodd fod ganddi dalent ar gyfer y gamp. Hi oedd yr athletwr trac a maes ieuengaf erioed pan gystadlodd yn Gemau Paralympaidd Beijing yn 2008 yn 14 oed.

Mae ei sgiliau a’i dyfalbarhad, yn ogystal â chefnogaeth ei theulu, wedi golygu ei bod wedi ennill casgliad anhygoel o wobrau, gan gynnwys y ddisgen a’r siotpwt.

Roedd staff y coleg wrth eu bodd â newyddion Hollie. Oherwydd personoliaeth ac ymrwymiad Hollie doedd dim amheuaeth y byddai’r athletwraig ifanc hon yn mynd yn bell.

Medal aur paralympaidd i gyn-fyfyriwr y Coleg

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.