Yn ôl

Llwyddiant Safon Uwch i Ganolfan Chweched Dosbarth Coleg y Cymoedd

17/08/2017

Mae naws gŵyl yng Ngholeg y Cymoedd heddiw (17 Awst) wrth i ddysgwyr ac athrawon ddathlu blwyddyn arall o ganlyniadau arholiad arbennig.

Mae Canolfan Chweched Dosbarth y Coleg, a ddarperir mewn partneriaeth â Choleg Catholig Dewi Sant ac Ysgol Gatholig Cardinal Newman, wedi gweld blwyddyn arall o ganlyniadau eithriadol, gan gadarnhau ei safle fel un o brif ddarparwyr Safon Uwch yng Nghymoedd De Cymru.

Eleni, mae Coleg y Cymoedd yn dathlu cyfradd lwyddo o 98 y cant ar Safon Uwch, gyda chynnydd o 5 y cant yn y canlyniadau A * / A. Yn ogystal, cafodd nifer o blith 23 maes pwnc Safon Uwch y Coleg gyfradd lwyddo o 100 y cant, gan gynnwys Saesneg, y Gyfraith, Hanes, Daearyddiaeth, Ffotograffiaeth, Drama, Technoleg Dylunio, Ffrangeg, Cerddoriaeth, Cyfryngau, Ffilm ac Astudiaethau Busnes.

Gyda mwy na 240 o ddysgwyr yn derbyn eu canlyniadau heddiw, Coleg y Cymoedd yw'r darparwr Safon Uwch mwyaf yng Nghaerffili a Rhondda Cynon Taf.

Ymhlith cyflawniadau rhagorol y diwrnod mae saith o ddysgwyr y Cymoedd o RhCT, Caerffili a Merthyr Tudful, a sicrhaodd set arbennig o raddau A * / A.

Bydd Megan Howells, 18 oed o Ferthyr Tudful, yn mynd i Goleg y Frenhines, Rhydychen ym mis Medi i astudio'r Gyfraith ar ôl ennill graddau A * A * A rhagorol mewn Saesneg, y Gyfraith a Hanes.

Yn y cyfamser, mae Aoife Elwood, 18 oed o Gaerffili, yn astudio Astudiaethau Archaeoleg a Hanes Hynafol Clasurol yng Ngholeg Lady Margaret Hall ar ôl ennill graddau AAA mewn Bioleg, Saesneg a Hanes.

Mae Mollie Eatwell, 18, ac Oliana Finlayson, 18 oed, hefyd o Gaerffili, wedi cyfrannu at lwyddiant y coleg trwy ennill graddau arbennig (A * A A) yn yr un tri phwnc - Seicoleg, Cymdeithaseg ac Astudiaethau Crefyddol. Bydd Mollie yn astudio Cymdeithaseg gyda Throseddeg ym Mhrifysgol Exeter, tra bod Oliana yn mynd i Brifysgol Birmingham.

Yn ogystal, mae'r dysgwyr Safon Uwch Luke Ashman, Sam Andrews a Christopher Hodges, i gyd wedi ennill graddau A mewn amrywiaeth o bynciau, gan ennill lleoedd ym mhrifysgolion Grŵp Russell.

Meddai Judith Evans, Pennaeth Coleg y Cymoedd: "Mae'r canlyniadau gwych yr ydym wedi'u gweld heddiw yn dyst i waith caled ac ymroddiad staff a myfyrwyr fel ei gilydd dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

"Ein cenhadaeth yw darparu addysg o ansawdd uchel i ranbarth De Cymru ac felly mae'n bleser gweld llwyddiant parhaus ein dysgwyr yn y Ganolfan Chweched Dosbarth.

"Mae'n ddiwrnod balch i'r coleg ac i deuluoedd y bobl ifanc hyn, ac rydym yn dymuno'r gorau iddyn nhw yn y dyfodol wrth iddynt symud ymlaen i brifysgol, addysg bellach neu hyfforddiant, neu gymryd eu camau cyntaf ar yr ysgol yrfa . 

Mae Coleg y Cymoedd yn gwasanaethu mwy na 12,000 o ddysgwyr o fwrdeistref Caerffili, Rhondda Cynon Taf a'r ardaloedd cyfagos. Yn ogystal â Safon Uwch, mae'r coleg yn darparu dewis eang o gyrsiau galwedigaethol ar draws ei bedwar campws - Aberdâr, Nantgarw, y Rhondda, ac Ystrad Mynach.

Wedi'i sefydlu yn 2012, mae Canolfan Chweched Dosbarth y Coleg yn cynnig 23 o bynciau UG ac Uwch i ddysgwyr, yn ogystal â 7 opsiwn Lefel 3 BTEC.

Mae lleoedd ar gael o hyd ar gyfer cyrsiau Safon Uwch a galwedigaethol sy'n dechrau ym Medi 2017. Am ragor o wybodaeth am y cyrsiau sydd ar gael a sut i wneud cais, ewch i www.cymoedd.ac.uk.

Llwyddiant Safon Uwch i Ganolfan Chweched Dosbarth Coleg y Cymoedd

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.