Yn ôl

Dysgwr Coleg y Cymoedd yn ennill bwrsariaeth JG Speedfit Plumbing

08/12/2017

Mae John Guest Speedfit yn helpu sicrhau bod dyfodol diwydiant plymio Prydain mewn dwylo diogel, trwy noddi dysgwr coleg dawnus.

Mae'r nawdd newydd gyda Choleg y Cymoedd (campws Ystrad Mynach), cartref y prif gwrs Plymio a Gwresogi yng Nghymru, yn golygu bod Matthew Sier, dysgwr Blwyddyn 2, wedi ennill bwrsariaeth gwerth £1,000 er mwyn helpu cwblhau ei astudiaethau.

Dewiswyd Matthew ar ôl cystadleuaeth frwd i ddod o hyd i'r dysgwr a oedd yn dangos yr ymrwymiad gorau tuag at blymio ac a oedd yn meddu ar y sgiliau i lwyddo yn y diwydiant. Enwebodd darlithwyr Coleg y Cymoedd 6 dysgwr a oedd wedi perfformio'n dda ym Mlwyddyn 1. Ymwelodd yr ymgeiswyr â chartref JG Speedfit yn West Drayton, gan ateb cwestiynau plymio yn dangos eu cymhwysedd a chael eu cyfweld gan banel o ddarlithwyr ac arbenigwyr JG Speedfit.

"Rwyf yn teimlo'n ddiolchgar i JG Speedfit am roi'r cyfle hwn imi. Dysgais rai ffeithiau diddorol ynglŷn â phlymio push-fit a mwynheais y daith o amgylch y ffatri, gan weld sut mae cynnyrch Speedfit yn cael ei gynhyrchu. Rwyf wedi gweithio'n galed yn paratoi ar gyfer y diwrnod hwn ac rwyf wrth fy modd fy mod wedi ennill", meddai Matthew.

"Bydd Matthew yn llysgennad gwych i blymwyr ifanc. Creodd ei ymroddiad tuag at y proffesiwn a'i wybodaeth dechnegol argraff arnom. Rydym wrth ein bodd yn ei helpu gyda'i astudiaethau ac edrychwn ymlaen at weld sut aiff pethau iddo", esboniodd Nigel Sanger, Cyfarwyddwr Technegol JG Speedfit.

Yn ogystal â derbyn £1,000 y flwyddyn academaidd am weddill y cwrs, ar ôl ei gwblhau bydd hefyd yn derbyn blwch offer ac esgidiau gwaith gan JG Speedfit.

Mae dewis Coleg y Cymoedd (Campws Ystrad Mynach) yn adlewyrchu cysylltiadau agos JG Speedfit â'r Coleg, lle dysgodd Nigel Sanger ei hun am blymio a gwresogi am y tro cyntaf.

"Rwyf yn credu'n gryf bod dealltwriaeth ddamcaniaethol o blymio yn hanfodol ar gyfer iechyd a phroffidioldeb hirdymor y diwydiant. Rydym am greu llwyfan lle gellir gwobrwyo a chefnogi talent dysgwyr yn y dyfodol, fel Matthew, oherwydd eu hymrwymiad tuag at bob agwedd ar blymio," meddai Nigel.

Fel rhan o'r bartneriaeth, mae JG Speedfit yn darparu cynnyrch plymio craidd i'r Coleg, yn ogystal â chefnogi creu ystafell wedi'i neilltuo i JG Speedfit UFH, lle gall myfyrwyr ddysgu elfennau damcaniaethol ac ymarferol gosod gwresogi dan y llawr.

"Mae yna gyfleoedd cyffrous i blymwyr y dyfodol, yn enwedig mewn gwresogi dan y llawr, ac rydym am eu helpu i gael yr addysg orau bosibl," ychwanegodd Nigel.

Mae JG Speedfit yn bwriadu rhoi'r un nawdd gyda Choleg y Cymoedd yn y flwyddyn academaidd 2018/19 ac mae hefyd yn chwilio am golegau partner mewn rhanbarthau eraill o'r DU. Crynhoa Nigel: "Rydym am i fyfyrwyr Blwyddyn 1 cyfredol weld yr esiampl a osodir gan Matthew a cheisio ennill nawdd JG Speedfit ym Mlwyddyn 2."

Cyswllt gwefan: www.speedfit.co.uk

Dysgwr Coleg y Cymoedd yn ennill bwrsariaeth JG Speedfit Plumbing

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.