Yn ôl

Dysgwyr caredig y Cymoedd yn codi ymwybyddiaeth o daith Oliver

18/12/2017

Efallai ei bod hi'n rhewllyd y tu allan ond ni rwystrodd hyn dysgwyr ar gampws Ystrad Mynach a oedd yn awyddus i helpu codi arian ar gyfer mab eu tiwtor, Oliver. Cododd dysgwyr y Diploma Estynedig Lefel 3 BTEC mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol £190 trwy gynnal stondin a raffl; yn gwerthu cynnyrch i gyd-ddysgwyr a staff.

Gan ddiolch i'r dysgwyr, dywedodd Tiwtor y Cwrs, Phillip Webber, "Rwyf yn falch iawn o'm grŵp a'u cymhelliant, nid yn unig wrth godi arian ar gyfer fy mab dewr, Oliver ond am godi ymwybyddiaeth o'i gyflwr.

Am ragor o wybodaeth am daith ‘Calon a Bwydo’ Oliver ewch i https://www.facebook.com/oliversjourneyx/

Dysgwyr caredig y Cymoedd yn codi ymwybyddiaeth o daith Oliver

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.