Yn ôl

Mae ysbryd y Nadolig yn fyw ac yn iach yng Ngholeg y Cymoedd

08/12/2017

Mae ysbryd y Nadolig yn fyw ac yn iach yng Ngholeg y Cymoedd eleni, gyda chasgliad o dros 100 o anrhegion ar gyfer Apêl Siôn Corn Cyngor Rhondda Cynon Taf.

Mae'r Coleg wedi bod yn rhan o'r Apêl Siôn Corn am nifer o flynyddoedd ac unwaith eto mae haelioni staff a dysgwyr yn ymateb i'r apêl wedi bod yn anhygoel.

Dywedodd Julie Rees, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol a chydlynydd yr Apêl yn y Coleg “Cafwyd ymateb anhygoel gan weithwyr a dysgwyr - mae wedi bod yn wych.

Hoffwn ddiolch yn fawr i bawb sydd wedi rhoi i'r Apêl. Bydd ein hanrhegion yn gwneud gwahaniaeth i gymaint o blant a'u teuluoedd y Nadolig hwn - gan ledaenu ychydig bach o hud.

Mae'r Apêl yn rhoi'r cyfle i bawb gymryd rhan, waeth beth fo cost yr anrheg,  gwyddoch y bydd yn dod â gwên i wynebau plant mewn sefyllfaoedd llai ffodus na ni."

Casglwyd yr anrhegion o bob campws a chawsant eu casglu o’r Rhondda gan Dîm Apêl Siôn Corn Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf; mewn digon o amser i'w cyflwyno i'r plant mewn pryd ar gyfer y Nadolig.

Gall y Nadolig fod yn amser anodd iawn i deuluoedd oherwydd incwm isel, unigrwydd cymdeithasol neu chwalu teuluoedd; mae cefnogi'r Apêl yn rhoi cymorth i'r teulu cyfan, gan leddfu'r straen a dangos i deuluoedd fod rhywun yn gofalu amdanynt.

Gan ddiolch i'r Coleg, dywedodd y Dirprwy Aelod Cabinet dros Blant a Phobl Ifanc, Tina Leyshon: "Unwaith eto, hoffem ddiolch i staff a myfyrwyr Coleg y Cymoedd am eu cefnogaeth barhaus i Apêl Siôn Corn y Cyngor.

"Y llynedd, derbyniodd mwy na 2,000 o blant Rhondda Cynon Taf sy'n llai ffodus nag eraill, anrheg i'w hagor ar Ddydd Nadolig, a bydd yr un peth yn digwydd eto eleni oherwydd haelioni mawr y cyhoedd, felly diolch i Goleg y Cymoedd am helpu eraill ar yr adeg hon o'r flwyddyn."

Mae ysbryd y Nadolig yn fyw ac yn iach yng Ngholeg y Cymoedd

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.