Yn ôl

Ffarwelio â bwyty Llewellyn

21/07/2017

Gwahoddwyd gwesteion o amrywiaeth o sefydliadau a grwpiau i 'godi gwydraid' i gampws presennol Aberdâr; gan fod cynlluniau'n mynd rhagddynt i adael safle Ffordd Cwmdâr ac ail-leoli i'r campws newydd gwerth £ 22 miliwn yn Robertstown.

Bydd y campws newydd yn agor ei ddrysau ym mis Medi 2017 a bydd yn cynnwys y bwyty 'Carriages' newydd. Bydd y bwyty newydd yn cynnig cyfleustreau o'r radd flaenaf ac o safon diwydiant i ddysgwyr Lletygarwch ac Arlwyo gwblhau eu hyfforddiant dan oruchwyliaeth agos tiwtoriaid arbenigol; a datblygu eu sgiliau proffesiynol ar gyfer eu gyrfaoedd yn y diwydiant Lletygarwch ac Arlwyo yn y dyfodol.

Ers ei agoriad swyddogol fel Ystafell Llewellyn ym 1992, mae dysgwyr ar gampws wedi darparu bwyd o ansawdd i'r cyhoedd a nifer o sefydliadau sydd wedi mwynhau pryd o fwyd cyn eu cyfarfod.

Yn ystod yr wythnos, mwynhawd Te Prynhawn gan tua 50 o gwsmeriaid; yn arddangos yr amrywiaeth o ddanteithion cartref gan gynnwys amrywiaeth o frechdanau, cacennau taffi gludiog, mousse ffrwythau'r haf a phice ar y maen; ynghyd â gwydraid neu ddau o siampên i gynnig llwncdestun i'r campws.

Croesawodd Cyfarwyddwr y Campws, Mark Thomas, y gwesteion gan roi iddynt drosolwg byr o'r campws newydd. Rhoes ddiolch iddynt am eu cefnogaeth dros y blynyddoedd ynghyd â sicrwydd y bydd croeso cynnes yn eu disgwyl pan fydd y campws newydd yn agor yn nes ymlaen yn y flwyddyn.

Roedd cynrychiolwyr o Glwb Rotari Aberdâr, Inner Wheel a Phrifysgol y Drydedd Oes. Manteisiodd y clybiau ar y cyfle i ddiolch i'r staff a dysgwyr y coleg am y croeso cynnes, cyfeillgar a dderbyniasant yn y bwyty a'r prydau blasus a weinwyd. Roeddent yn canmol y gwasanaeth cyffredinol ac yn edrych ymlaen at ymweld â'r bwyty newydd ar y campws newydd.

Bydd y campws newydd Aberdâr yn agor ym mis Medi 2017. I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.cymoedd.ac.uk/aberdare

Ffarwelio â bwyty Llewellyn

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.