Yn ôl

Tiwtoriaid yn canmol llwyddiant anhygoel y dysgwyr

21/07/2017

Mae staff Gofal yng Ngholeg y Cymoedd yn falch iawn o lwyddiannau grŵp o ddysgwyr sy'n astudio'r Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant ar gampws y Rhondda.

Dywedodd Tiwtor y Cwrs Kelly Tanner "Mae gan y Coleg enw rhagorol yn y Sector Gofal ac mae hyn yn enghraifft wych arall o safon ein dysgwyr. Mae pob un o'r tri ar ddeg o ddysgwyr wedi gweithio'n eithriadol o galed dros y flwyddyn ddiwethaf; mae'n gwrs heriol sy'n cynnwys ystod o asesiadau mewnol ac allanol.

Fel tîm, rydym i gyd yn hynod o falch o'r dysgwyr sydd wedi cyflawni graddau cyfwerth â 4 Gradd A Safon Uwch; a llawer ohonynt wedi eu derbyn mewn amrywiaeth o brifysgolion. Dymunwn bob hwyl iddynt yn eu hastudiaethau yn y dyfodol ".

Mae Julie James yn un o'r grŵp sy'n dathlu llwyddiant. Cofrestrodd Julie ar gwrs Lefel Mynediad ar gampws y Rhondda, heb unrhyw gymwysterau ffurfiol ond gyda phenderfyniad i lwyddo aeth ymlaen o lefel 1 i 2 i 3 i'r Diploma Estynedig. Drwy gydol y cwrs, mae Julie ynghyd â'r dysgwyr eraill wedi cyfuno astudio ychwanegol ar gyfer TGAU Mathemateg a Saesneg ochr yn ochr â'u prif gymhwyster.

Wrth siarad am ei chanlyniadau dywedodd Julie "Pan ddechreuais i yn y coleg wnes i erioed feddwl y byddwn yn gadael i astudio Rhaglen Radd. Cofrestrais heb unrhyw gymwysterau ffurfiol, ac er ar adegau, mae wedi bod yn galed, rhaid imi ddweud diolch yn fawr iawn i'r staff yn y coleg am eu cefnogaeth a'u hamynedd; heb eu cymorth fyddwn i ddim wedi bod yn symud ymlaen i gwrs Gradd."

Tiwtoriaid yn canmol llwyddiant anhygoel y dysgwyr

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.