Yn ôl

Dysgwyr y Cymoedd yn cael eu coroni'n Bencampwyr Undeb Rygbi Colegau Prydain ....... eto

15/05/2017

Mae dysgwyr a staff Coleg y Cymoedd yn dathlu wrth i Sgwad dan 18 oed eu Coleg ennill eu gêm yn erbyn Academi Rygbi Seevic Storm, er mwyn ennill y teitl Pencampwyr Undeb Rygbi Colegau Prydain.

Teithiodd torf o gefnogwyr y Cymoedd i Glwb Rygbi Moseley, Birmingham gyfer y rownd derfynol ac ni chawsant eu siomi; wrth i'r tîm ennill o 75 i 11.

Mewn gêm fywiog, gwelodd gefnogwyr y ddau dîm rygbi rhagorol cyn i Goleg y

Cymoedd ymestyn eu mantais heb roi unrhyw siawns i'w gwrthwynebwyr frwydro'n ôl.

Dyma'r bedwaredd fuddugoliaeth yn olynol i Goleg y Cymoedd yn y gystadleuaeth hon.

Wrth sôn am y fuddugoliaeth a pherfformiad rhagorol y garfan hyd yma, dywedodd Lee Davies, Cyfarwyddwr Rygbi Dros Dro Coleg y Cymoedd:

"Unwaith eto, mae llwyddiant eleni yn tynnu sylw at ansawdd a safon uchel y garfan rygbi yn y Cymoedd ac rydym yn falch o fod wedi cadw'r teitl mawreddog hwn yn erbyn tîm cryf fel Seevic.

 "Mae ymrwymiad a pharatoi'r bechgyn yn arwain at y gêm hon wedi bod yn rhagorol, gan ddangos rhai cyfnodau eithriadol o chwarae drwy gydol y gêm. "

Mae Academi Rygbi Coleg y Cymoedd yn cynnig i'r bechgyn hyfforddiant, dadansoddi a chryfder a chyflyru rhagorol er mwyn eu helpu i fanteisio ar eu potensial yn y gamp; wrth sicrhau eu bod yn cael eu paratoi yn academaidd, os na fydd eu gyrfa mewn rygbi yn cael ei gwireddu.

Dywedodd Judith Evans y Pennaeth, "Rydym wrth ein bodd gyda chanlyniad llwyddiannus y gêm a llongyfarchiadau mawr i'r garfan, i'r hyfforddwyr ac i bawb a gymerodd ran. Rydym yn falch iawn bod y rhaglen yn arwain at lwyddiant ar y cae ac yn eu hastudiaethau academaidd."

Dysgwyr y Cymoedd yn cael eu coroni'n Bencampwyr Undeb Rygbi Colegau Prydain ....... eto

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa