Yn ôl

Dysgwyr Cymoedd yn ysbrydoli disgyblion yn y digwyddiad 'Beth Nesaf'

28/11/2017

Mae dysgwyr Cymoedd wedi bod yn ysbrydoledig wrth ddarparu gwybodaeth am gyrsiau addysg bellach i ddisgyblion o ysgolion ar draws Caerffili a Rhondda Cynon Taf.

Cynhaliodd grŵp o ddysgwyr Arlwyo Lefel Mynediad 3 o gampws Ystrad Mynach arddangosiadau Arlwyo drwy gydol y dydd. Roedd arogl eu hamrywiadau ar couscous yn sicr wedi atynnu tyrfa, gan roi cyfle i'r dysgwyr a'u Tiwtor Cwrs Gary Humphries sgwrsio gyda'r disgyblion - yn gynnig cyngor ar gynnwys y cyrsiau a chyfleoedd sydd ar gael yn y Coleg.

Roedd dysgwyr Trin Gwallt Lefel 1 o gampws Aberdâr y Cymoedd a'r tiwtoriaid Karen Fenn a Pam Wilson hefyd yn brysur drwy gydol y digwyddiad wrth i'w sgiliau gael eu profi, yn cynnig amrywiaeth o steiliau gwallt gan gynnwys plethau Ffrengig, tonnau a chyrlau.

Dywedodd y cynghorydd gyrfaoedd a threfnydd y digwyddiad, Jayne Tilley, "Rwyf wedi derbyn llawer o sylwadau cadarnhaol gan y staff a'r disgyblion a fynychodd y digwyddiad. Gwerthfawrogwyd y gweithgareddau a ddarparwyd gan ddysgwyr Coleg y Cymoedd a'u rhyngweithio â'r disgyblion.

Lluniau: Dawn Bowden A.C. Merthyr gyda dysgwyr Lletygarwch ac Arlwyo, campws Ystrad Mynach / dysgwyr Trin Gwallt, campws Aberdâr.

Dysgwyr Cymoedd yn ysbrydoli disgyblion yn y digwyddiad 'Beth Nesaf'

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.