Yn ôl

Trinwyr gwallt y Cymoedd yn rhoi'r waw factor

02/07/2018

Mae dysgwyr trin gwallt sy'n astudio ar gampws Ystrad Mynach wedi bod yn rhagweithiol yn y gymuned trwy gydol y flwyddyn, gan gefnogi nifer o brosiectau teilwng. Dechreuodd yr ymweliadau hyn dros y 4 blynedd diwethaf ac maent wedi bod yn fuddiol i'r gymuned a'r dysgwyr.

Mynychodd y dysgwyr Lefel 2 a 3 Ysbyty Ystrad Mynach, Hosbis Dewi Sant ac Eglwys Sant Andrew yn cynnig gwasanaethau trin gwallt a barbro. Mae'r gwasanaeth a ddarperir gan y dysgwyr yn gwneud i'r cleifion deimlo'n dda a hefyd yn rhoi cyfle i'r dysgwyr ennill sgiliau ymarferol a fydd yn eu paratoi ar gyfer cyflogaeth o yn y diwydiant neu ar gyfer sefydlu eu busnes eu hunain.

Daethpwyd o hyd i sefydliad newydd ar gyfer carfan eleni, a fydd, yn seiliedig ar ei lwyddiant, hefyd yn dod yn rhan reolaidd yn amserlen y dysgwyr - United Welsh Residential Housing.

Dywedodd y Tiwtor Joanne Harris "Hoffwn ddiolch yn bersonol i'r sefydliadau dan sylw am roi cyfle i'r dysgwyr ennill profiad wrth astudio yn y coleg. Mae'n bwysig eu bod yn gallu rhoi'r hyn y maent yn ei ddysgu yn y coleg ar waith yn y byd go iawn. Edrychwn ymlaen at weithio gyda'r sefydliadau yn y flwyddyn academaidd newydd.

 

Trinwyr gwallt y Cymoedd yn rhoi'r waw factor

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.