Yn ôl

Dau ddysgwr o'r Cymoedd yn cael eu cydnabod yn Ngwobrau’r Gofalwyr Ifanc

29/03/2018

Cydnabuwyd dau ddysgwr o Goleg y Cymoedd yng Ngwobrau’r Gofalwyr Ifanc eleni a gynhaliwyd ym Mharc Treftadaeth y Rhondda.

Mae'r gwobrau blynyddol a drefnir gan Wasanaeth Gofalwyr Ifanc Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn dathlu'r gwaith pwysig a wneir gan Ofalwyr Ifanc a'r cyfraniad enfawr a wnânt wrth gefnogi aelodau'r teulu a hynny‘n ddi-dâl.

Enillodd y gofalwr ifanc Elisha Jones, sy'n 17 oed ac o Bentre yn y Rhondda, y Wobr Gofalwr Ysbrydoledig ac enillodd Chelsea Algate, 17 oed o Donypandy, Wobr Cyrhaeddiad Addysgol.

Wrth gefnogi'r dysgwyr yn y digwyddiad, dywedodd Swyddog Lles Coleg y Cymoedd, Laura Wilson, "Rwyf wrth fy modd bod Elisha a Chelsea wedi cael eu cydnabod am eu hymroddiad i'w rôl fel gofalwyr ifanc. Maent yn haeddu'r gwobrau'n llwyr ac yn fodelau rôl ardderchog. Enillodd cyn-ddysgwr Coleg y Cymoedd Holly Williams wobr hefyd yn y digwyddiad.

Mae'r seremoni wobrwyo’n gyfle gwych i gydnabod y bobl ifanc hyn sy'n chwarae rhan hanfodol yn y gymuned, boed yn cefnogi aelod o'r teulu, ffrind neu gymydog; na fyddai'n ymdopi heb eu help, oherwydd salwch, oed neu anabledd.

Rydym am i bob un o'n dysgwyr allu cymryd rhan lawn yn eu haddysg i gyflawni eu potensial mewn bywyd, beth bynnag fo'u llwybr gyrfa ".

Mae Coleg y Cymoedd wedi arwain y ffordd yn y sector AB wrth ennill Tystysgrif Lefel Efydd yn Ngwobr Colegau’r Gofalwyr Ifanc; a gynlluniwyd gan brosiect Cymorth Gofalwyr Rhondda Cynon Taf. Er mwyn ennill y Wobr Efydd, roedd angen i staff ddangos ymroddiad tuag at adnabod gofalwyr ifanc a'u cefnogi fel grŵp o ddysgwyr agored i niwed. Mae'r Coleg wrthi‘n gweithio tuag at sicrhau'r Wobr Arian ar gyfer Gofalwyr Ifanc mewn Addysg.

Dau ddysgwr o'r Cymoedd yn cael eu cydnabod yn Ngwobrau’r Gofalwyr Ifanc

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa