Yn ôl

Beth mae Cymru'n ei olygu i ddysgwyr y Cymoedd

05/03/2018

Pan ofynnwyd i ddysgwyr Coleg y Cymoedd ateb 'Beth mae Cymru'n ei olygu i mi?', ymatebwyd i'r her yn sicr. Roedd y gystadleuaeth yn agored i unigolion a grwpiau ar draws y pedwar campws, gyda'r opsiwn o ddefnyddio unrhyw gyfrwng i gyfleu eu hateb.

Roedd y gystadleuaeth yn rhan o Wythnos Gymreig y Coleg sydd wedi dod yn ddigwyddiad blynyddol yng nghalendr academaidd Coleg y Cymoedd. Mae'r wythnos yn gyfle i ddathlu popeth yn ymwneud â Chymru a'r Gymraeg, ac mae'n cynnwys ystod o weithgareddau ar draws y pedwar campws. Y nod yw annog dysgwyr a staff i ddathlu eu treftadaeth a'u hiaith.

Gofynnwyd i bob Cyfarwyddwr Campws ddewis y gwaith buddugol ar eu campws gyda’r Is-Bennaeth David Finch a Lois Roberts, Swyddog Iaith Gymraeg y Coleg yn dewis yr enillwyr cyffredinol.

Tîm o'r Adran Celfydyddau Creadigol a'r Cyfryngau oedd enillwyr Campws Aberdâr gyda'u hymgais – Piñata o ddafad fawr. Roedd y tîm yn cynnwys Andrew Hopkins, Callum Hooker, Rachel Rhufeiniaid, James Patterson, Vince Maxwell a Ellie Maguire.

Cafwyd gwaith buddugol Nantgarw gan Olivia Capelin, sy'n astudio ar gwrs Lefel 2 Mynediad i Wyddoniaeth. Paratodd Olivia de prynhawn Cymreig, yn llawn cynnyrch Cymreig wedi'i weini ar lechen o Gymru.

Yng Nghampws Ystrad Mynach, enillodd dysgwyr Peintio ac Addurno Lefel 1, Melissa Griffiths a Sophie Birkenshaw, y wobr am eu gwaith Celf 'Calon' gyda delweddau o symbolau Cymreig, gan gynnwys cennin pedir a dreigiaid.

Gan ennill gwobr Campws y Rhondda ynghyd â'r wobr gyffredinol oedd Sgiliau Sylfaenol mewn Adeiladu - Grŵp 2; gyda'u dreser Cymreig a wnaethpwyd o goed maen gyda manylder cywrain. Ymhlith y tîm o enillwyr oedd: - Zakk Bourne, Rhys Derham, Garin England, Nico Hemming, Dylan Jones, Tarian Morgan, Keenan Molding, Zac Parsons, Tomos Pearce, Jenson Pride, Cameron Sandilands, Jac Stone, Levi Harris a Jack Hefford.

Wrth longyfarch y dysgwyr, dywedodd Lois Roberts, Swyddog Iaith Gymraeg: "Roedd safon ceisiadau cystadleuaeth eleni yn anhygoel. Gweithiodd dysgwyr o bob campws yn galed i greu rhywbeth unigryw sy'n cynrychioli eu cariad tuag at eu diwylliant a'u treftadaeth. Mae'r gystadleuaeth hon yn gyfle gwych i arddangos talentau dysgwyr y Coleg ac i ddathlu'r hyn sy'n gwneud Cymru'n unigryw. Da iawn bawb! "

Beth mae Cymru'n ei olygu i ddysgwyr y Cymoedd

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.