Yn ôl

DIWRNOD GWYCH O RANNU SYNIADAU!

04/05/2018

Ddydd Gwener, 27 Ebrill 2018, daeth cynulleidfa ddysgwyr a staff gwahoddedig ynghyd o Gynghorau Llais y Dysgwyr y pedwar campws, Penaethiaid Ysgol, Yr Uwch Dîm Arwain a Chyfarwyddwyr a Rheolwyr Adrannau Cymorth yng Nghynhadledd Flynyddol Llais y Dysgwyr. Roedd y gynulleidfa'n cynnwys 64 o ddysgwyr a 21 aelod o staff.
 
Cefnogwyd y diwrnod gan Ddiwydiannau Creadigol a ddarparodd gymorth technegol a chofnod graffig o'r digwyddiad. Ariannwyd y diwrnod trwy gyllideb UCM a chynhaliwyd y gynhadledd gan bum Dysgwr Gweithredol a gyflwynodd araith gan ymgyrchydd Cyfeillion y Ddaear.
 
Y pynciau a drafodwyd oedd:
 
CAMPWS ABERDÂR:
Teitl y Pwnc: Sefydlu - ei berthnasedd, effaith a chyfleoedd i wella
 
CAMPWS Y RHONDDA:
Teitl y Pwnc: Sut allwn integreiddio sgiliau craidd yn well i'r cwricwlwm galwedigaethol?
 
CAMPWS YSTRAD MYNACH:
Teitl y Pwnc: Gyda'r polisïau ar waith a chan weithredu ar gyfer cymuned ddysgu sy'n cynnwys parch at ei gilydd; sut ydyn yn creu'r newid diwylliannol a sut mae hynny'n edrych?
                       
CAMPWS NANTGARW:
Teitl y Pwnc: Ystyried ystod o gyfryngau digidol er mwyn gwella cyfathrebu rhwng staff a dysgwyr
 
Mae adborth gan y gynulleidfa yn dangos yr oedd pawb wrth eu bodd  yn cymryd rhan ac roedd y cyfle i drafod yn fuddiol iawn

DIWRNOD GWYCH O RANNU SYNIADAU!

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.