Yn ôl

Dathliadau'r Briodas Frenhinol yn y Feithrinfa, campws Ystrad Mynach

22/05/2018

Roedd dathliadau'r Briodas Frenhinol yn eu hanterth drwy'r wythnos ym meithrinfa'r coleg. Roedd y plant yn cymryd rhan mewn gweithgareddau'n ymwneud â'r Briodas Frenhinol, gan gynnwys - addurno gwisg priodas Harry a Meghan ac addurno cacennau priodas a choronau.

Roedd tasg ysgol / cartref y feithrinfa'n gofyn i rieni greu "het yn addas ar gyfer priodas" gyda'u plentyn a arddangoswyd mewn "Taith Frenhinol" drwy'r coleg.

Wedi hyn cafwyd parti stryd o fwyd ffansi gan gynnwys sgons gyda Jam a Hufen, a phrynhawn o ddawnsio a gemau parti.

Dathliadau'r Briodas Frenhinol yn y Feithrinfa, campws Ystrad Mynach

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.