Yn ôl

Mae Coleg y Cymoedd yn Cofio

09/11/2018

Mae grŵp o ddysgwyr yng Ngholeg y Cymoedd wedi cynhyrchu arddangosfa odidog o babïau i nodi 100 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf.

Creodd y dysgwyr, sy’n astudio ar gyrsiau Mynediad Galwedigaethol amrywiol yng nghampws Nantgarw, gyda chymorth Tiwtoriaid y Cwrs Emma Chakrabarti, Allison Thomas a Carol Fatkin ynghyd â'r tîm o staff cymorth,  montage o dros 500 o babïau unigol sydd bellach yn hongian o'r balconi ym mhrif dderbynfa'r campws.

Dywedodd Emma "Gan ei bod yn 100 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf roedd y staff a'r dysgwyr eisiau gwneud rhywbeth arbennig eleni i nodi Diwrnod y Cofio a phenderfynwyd cynhyrchu'r pabïau coch o boteli plastig ar gyfer yr arddangosfa. Penderfynwyd cynnwys arddangosfa ar gyfer yr holl anifeiliaid a fu farw yn ystod yr ymladd hefyd.

Rwyf mor falch o'r dysgwyr sydd wedi bod mor frwdfrydig am y prosiect. Maent wedi gweithio'n galed am nifer o wythnosau i greu'r pabïau a’u harddangos mewn pryd i nodi'r achlysur. Bu'n ffordd wych o gysylltu ein dysgwyr ag achlysur mor bwysig.

Rwyf yn credu ei bod yn deg dweud eu bod wedi mwynhau'r gweithgaredd ac roeddent mor gyffrous i weld eu gwaith gorffenedig mewn lle mor amlwg; yn hongian yn y brif dderbynfa. Rydym hefyd wedi cael adborth gwych gan staff ac ymwelwyr i'r coleg ".

Ychwanegodd Dylan, 16 oed, o Rondda Cynon Taf sy'n astudio yn yr adran Mynediad Galwedigaethol "Rwyf wedi dysgu llawer am ba mor bwysig yw Diwrnod y Cofio, gan ein bod wedi gweithio ar y prosiect pabïau hwn ac rwyf yn credu ei bod yn bwysig cofio'r holl bobl hynny a fu farw yn y rhyfel a hefyd eu teuluoedd, a gollodd y bobl yr oeddynt yn eu caru. Mae'r pabïau sy’n hongian o’r balconi yn edrych yn anhygoel ac yn ein helpu i gofio'r bobl hynny".

Mae Coleg y Cymoedd yn Cofio

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.