Yn ôl

Dysgwr y Cymoedd yn Bencampwr Byd

29/11/2018

Mae dysgwr o Goleg y Cymoedd Garin Davies yn sicr brawf fod gwaith caled yn talu ffordd. Mae Garin, sy’n ddeunaw oed ac yn dod o Abertridwr ger Caerffili, yn astudio Diploma Estynedig Lefel 3 BTEC mewn Chwaraeon yng nghampws Ystrad Mynach ac mae'n ymwneud ag Academi Rygbi'r Gynghrair.

Y tu allan i'w astudiaethau mae Garin yn hyfforddwr yn ei Glwb Cic-focsio lleol, ac mae wedi bod yn aelod ohono ers iddo fod yn 15 mlwydd oed. Mae eisoes wedi ennill nifer o deitlau, gan gynnwys ei gystadleuaeth ddiweddaraf - Pencampwriaethau Cic-focsio’r Byd ar gyfer y rheiny dros 18 oed (60-65kg) a gynhaliwyd yng Nghaerwrangon. Mae Garin hefyd wedi cael ei gydnabod ac wedi derbyn nifer o wobrau Gwirfoddoli Cymunedol am ei waith yn y clwb, ar hyn o bryd mae'n gweithio ar Apêl Blychau Esgidiau ar gyfer y digartref.

Wrth drafod ei lwyddiant, dywedodd Garin "Rwy'n falch iawn fy mod wedi cael fy newis i gynrychioli Cymru ym Mhencampwriaethau Cic-focsio'r Byd ac roeddwn wrth fy modd yn ennill fy nghategori. Rwy'n ddiolchgar i'm noddwyr Dragon Print a Dragon Security ac i staff Coleg y Cymoedd, yn enwedig fy nhiwtoriaid Mark Jones a Geraint Kettley. Mae'r coleg wedi fy helpu sicrhau bod fy nghorff yn y cyflwr gorau posibl trwy gydol fy nghyswllt ag Academi Rygbi'r Gynghrair. Ers ymuno â Choleg y Cymoedd mae fy hunanhyder wedi gwella'n sylweddol, sy'n fy helpu i baratoi ar gyfer lefel y cystadlaethau rwyf bellach yn eu mynychu ".

Dywedodd Geraint Kettley, Tiwtor Chwaraeon  a Hyfforddwr Cryfder a Chyflyru Rygbi'r Gynghrair: "Mae gan Garin foeseg waith gwych ac mae wedi gweithio'n galed i wella ei gryfder a'i allbwn pŵer dros y flwyddyn ddiwethaf trwy fod yn rhan o Academi Rygbi'r Gynghrair. Felly nid yw'n syndod ei fod yn cystadlu ar y lefel uchaf ac yn ennill twrnameintiau o'r fath".

Dysgwr y Cymoedd yn Bencampwr Byd

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa