Yn ôl

Clywed Llais y Dysgwyr mewn Cynhadledd

01/04/2019

Cynhaliwyd Cynhadledd Flynyddol Llais y Dysgwyr Coleg y Cymoedd yn ddiweddar ar gampws Nantgarw i drafod ystod o faterion sy'n berthnasol i'r dysgwyr.

Ymunodd y staff â dros 40 o gynrychiolwyr o Gynghorau Llais y Dysgwyr y pedwar campws;
Roedd Gweithredwyr y Dysgwyr yn ymwneud â gosod y rhaglen ar gyfer y digwyddiad; gan gynnwys cwis torri’r iâ a ddarparwyd gan Gyfeillion y Ddaear, gweithdai rhyngweithiol, amrywiaeth o gyflwyniadau a digon o gyfle i gael trafodaeth fywiog.

 
Roedd pynciau'r Gynhadledd eleni fel a ganlyn:

Campws Aberdâr
Teitl pwnc: Arolwg Llythrennedd Digidol

Campws Nantgarw
Teitl pwnc: Iechyd Meddwl

Campws y Rhondda
Teitl pwnc: Profiad Gwaith

Campws Ystrad Mynach
Teitl pwnc: Cyffuriau

Croesawodd Kian Griffiths, Cadeirydd y Gynhadledd, y rhai oedd yn bresennol ac eglurodd fformat y diwrnod, gan gynnwys yr egwyl ginio; pan fyddai amrywiaeth o luniaeth gan gynnwys pizza yn cael ei weini. Yna cyflwynodd Liam Francois Lansiad Menter Ailgylchu Walkers Crisps i amlygu pwysigrwydd cymryd perchnogaeth dros ofal ein planed.

Wrth gloi'r digwyddiad, dywedodd y Pennaeth Karen Phillips “Mae'r coleg bob amser yn awyddus i glywed barn ein dysgwyr ac rydym yn gwerthfawrogi'r amser a dreulir yn gwrando ar eu barn. Hoffwn ddiolch i UCM sy'n cefnogi'r Gynhadledd, a hefyd i'n staff am yr arweiniad a'r anogaeth y maent yn eu rhoi i'n dysgwyr. Yn sicr, Cynhadledd y Dysgwyr oedd uchafbwynt fy wythnos - roedd y dysgwyr yn wych”.

Clywed Llais y Dysgwyr mewn Cynhadledd

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.