Yn ôl

Cymoedd yn dathlu Diwrnod Hawliau’r Gymraeg

06/12/2019

Ar Ragfyr 6, dathlodd y coleg y Diwrnod Hawliau’r Gymraeg cyntaf #maegenihawl, ar y cyd â Chomisiynydd y Gymraeg.

Nod y diwrnod yw hyrwyddo'r defnydd o wasanaethau Cymraeg a ddarperir gan gyrff cyhoeddus yng Nghymru o dan Safonau’r Gymraeg Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Rhaid i Goleg y Cymoedd gydymffurfio â dros 200 o Safonau’r Cymraeg sy'n gysylltiedig â phob agwedd ar fywyd coleg.

Roedd y digwyddiad hwn yn gyfle i ganolbwyntio ar lond llaw o'r gwasanaethau y mae'r coleg yn eu darparu ar gyfer dysgwyr, staff ac aelodau o'r cyhoedd sy'n siarad Cymraeg ac i hyrwyddo’r gwasanaethau hynny: arwyddion dwyieithog, cynnwys dwyieithog ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol Coleg y Cymoedd, yr hawl i ymgeisio am swyddi yn y coleg drwy gyfrwng y Gymraeg, gohebiaeth a ffurflenni yn Gymraeg a gwefan ddwyieithog.

Hyrwyddwyd yr hawliau hyn ar draws y pedwar campws yn Aberdâr, Nantgarw, y Rhondda ac Ystrad Mynach a thrwy sianeli cyfryngau cymdeithasol y coleg.

Gan siarad ar ran y coleg, dywedodd Jonathan Morgan, Is-Bennaeth / Prif Swyddog Gweithredol “Mae Coleg y Cymoedd wedi ymrwymo i ddatblygu’r ddarpariaeth Gymraeg a gwasanaethau dwyieithog ar draws y coleg”.

Gan adleisio gwaith y coleg i gefnogi siaradwyr Cymraeg, ychwanegodd Rhys Journeaux, sy’n astudio ar y cwrs Gosod Trydan Lefel 1 ar gampws Ystrad Mynach “Mae'r Gymraeg yn bwysig i mi. Rwy’n falch bod y Coleg yn gofalu am fy hawliau fel siaradwr Cymraeg gan ei fod yn fy helpu i ddatblygu fy sgiliau Cymraeg ”.

Cydnabu Comisiynydd Cymraeg, Aled Roberts, y gwaith a wnaed gan y Coleg a nododd “Bellach mae dros 120 o sefydliadau yn gweithredu safonau’r Gymraeg, sy’n golygu fod gan y cyhoedd hawliau i ddefnyddio’r Gymraeg gyda nhw. Rydym yn falch fod sefydliadau megis Coleg y Cymoedd wedi manteisio ar y cyfle heddiw i hyrwyddo’r hawliau ar Ddiwrnod Hawliau’r Gymraeg. Gadewch i ni, siaradwyr Cymraeg a dysgwyr, wneud y mwyaf o’r hawliau hyn a dewis y Gymraeg.”

Cymoedd yn dathlu Diwrnod Hawliau’r Gymraeg

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.