Yn ôl

‘Does dim terfyn i Gyn-fyfyrwyr y Cymoedd

25/11/2019

Mynychodd dysgwyr o bob rhan o'r coleg sgwrs ysbrydoledig gan y cyn-fyfyriwr Lee Williams.


Mynychodd Lee, 27 o’r Rhondda, yr hen Goleg Morgannwg ac mae bob amser wedi bod yn awyddus i rannu ei brofiad gyda dysgwyr cyfredol y coleg, sef Coleg y Cymoedd erbyn hyn.


Roedd llwybr ei yrfa yn glir o oed ifanc - roedd ganddo’r ddawn i dynnu pethau’n ddarnau, ond ddim i’w rhoi yn ôl at ei gilydd bob amser.


Roedd Lee’n mwynhau Electroneg yn yr ysgol ac er mwyn datblygu ei ddiddordeb yn y pwnc, aeth ymlaen i astudio’r Dyfarniad Cenedlaethol mewn Peirianneg Afionig ar gampws Nantgarw.


Gan feddu ar y cymhwyster a'r uchelgais ymunodd Lee â'r Awyrlu Brenhinol fel peiriannydd. Yn ystod y chwe blynedd y mae wedi gwasanaethu fel awyrennwr mae wedi ennill cymwysterau a phrofiadau pellach yn ymwneud â Pheirianneg ‘sydd wedi newid ei fywyd’.


Gorffennodd Lee ei gyflwyniad gan ddiolch i'w diwtoriaid a’i ysbrydolodd ac a gefnogodd ei daith ddysgu - roedd cofrestru yn y coleg yn garreg gamu hanfodol yn ei hyfforddiant.

‘Does dim terfyn i Gyn-fyfyrwyr y Cymoedd

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.