Yn ôl

Dim dianc i ddysgwyr y Cymoedd

18/12/2019

Gosododd grŵp o ddysgwyr Coleg y Cymoedd sy'n astudio ar gampws Nantgarw her i'w cymheiriaid brofi eu sgiliau datrys problemau, mewn ffordd wahanol iawn.

Fel rhan o'r uned Rheoli Digwyddiad Busnes ar eu cwrs, cafodd y dysgwyr Lefel 3 sy'n astudio ar y cwrs Diploma Estynedig Lefel 3 BTEC mewn Busnes ar y campws y dasg o drefnu digwyddiad.

Roeddent yn canolbwyntio ar y dysgwyr Lefel 2 gan herio eu sgiliau cyfathrebu a'u gallu i weithio gyda dysgwyr o'r tu allan i'w cwrs. Y lleoliad a ddewiswyd oedd yr Escape Rooms yng Nghaerdydd gan ei fod weddol agos ac o fewn eu cyllideb benodol.

Aeth y grŵp ati i gyflawni'r tasgau gofynnol gan gynnwys gosod dyddiad, anfon gwahoddiadau at y dysgwyr, trefnu cludiant a mynediad at y lleoliad a sicrhau y cedwir at holl bolisïau'r coleg; gan gynnwys iechyd a diogelwch a chydsyniad i gael sylw yn y cyfryngau.

Cyrhaeddodd pymtheg o ddysgwyr, ynghyd â dau diwtor yr Escape Rooms er mwyn mynd ati i gracio'r codau; roeddent yn ddiolchgar am y cymorth gan y trefnwyr pan aeth pethau’n anodd.

Treuliodd y dysgwyr awr yn gweithio yn eu timau i ddatrys y cliwiau. Yn anffodus er gwaethaf eu hymdrechion gorau, ni ddihangodd pob un o'r dysgwyr - fodd bynnag, cawsant brofiad pleserus ac maent yn awyddus i ddychwelyd am her arall.

Gan fynychu’r daith gyda’r dysgwyr, dywedodd Tiwtor y Cwrs Kim Purnell, “Gweithiodd y grŵp yn galed i drefnu’r digwyddiad fel rhan o'r uned - Rheoli Digwyddiad Busnes. Roedd y gweithgaredd wedi'i gynllunio'n dda a datblygodd y dysgwyr a fynychodd sgiliau gwerthfawr drwy gymryd rhan yn y gweithgaredd hwyliog hwn ”.

Ar ôl yr ymweliad, dywedodd Owen Hunt, dysgwr 16 oed o Bontyclun a oedd yn rhan o’r tîm a gymerodd ran yn yr her ”Fe wnes i fwynhau’r daith yn fawr a byddwn i wrth fy modd yn mynd eto. Trefnodd y dysgwyr Lefel 3 yn dda iawn a wnaeth y profiad hyd yn oed yn well. Er na wnaethon ni ddianc roedd yn dal i fod yn hwyl ac yn gyfle i ddatblygu sgiliau ”.

Ychwanegodd Tomos Williams (18) o Gaerdydd a gymerodd ran yn y gweithgaredd hefyd, “Fe wnes i fwynhau ein taith i'r Escape Rooms yn fawr iawn. Roedd yn dipyn o hwyl ac yn amlwg roedd yn brofiad da addasu ein sgiliau datrys problemau. Hefyd, roedd yn ymarferiad adeiladu tîm gwych ”.

Dim dianc i ddysgwyr y Cymoedd

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.