Yn ôl

Dysgwyr y Cymoedd yn adeiladu ar lwyddiant

14/02/2019

Cymerodd grŵp o ddysgwyr Adeiladwaith Coleg Cymoedd ran yng nghystadleuaeth Rhanbarth De Ddwyrain Sgiliau Adeiladwaith Cymru, a gynhaliwyd yng nghampws Ystrad Mynach.

Bu’r dysgwyr yn cystadlu mewn amrywiaeth o grefftau adeiladu gan gynnwys gwaith saer, paentio ac addurno a gwaith brics. Gwnaeth y dysgwyr, sy'n astudio cyrsiau Adeiladwaith yng nghampws Ystrad Mynach argraff, ar y beirniaid, gan ennill tri safle cyntaf a thri ail safle yn y gystadleuaeth.

Ryan Windmill (1af) Sgiliau Gwaith Coed; Kory Llewellyn (2il) Sgiliau Gwaith Coed

Meddai Martin Watkins, Pennaeth yr Ysgol Adeiladwaith a'r Amgylchedd Adeiledig yng Ngholeg y Cymoedd "Aeth y gystadleuaeth yn dda iawn; Gweithiodd yr holl rai dan sylw yn galed ac yn amlwg cawsant argraff ar y panel beirniadu gyda'u sgiliau. Rydym yn ymfalchïo ym mhob un o’u llwyddiannau. Maen nhw'n grŵp o ddysgwyr talentog ac mae ganddynt ddyfodol disglair o'u blaenau. Diolch yn fawr i'r staff a sicrhaodd bod y dysgwyr yn gallu cymryd rhan".

 

Macey Rees (1af) Peintio ac Addurno                                 Garin Watkins (1af) Gwaith Saer

Dysgwyr llwyddiannus: - Macey Rees (1af) Peintio ac Addurno; Ryan Windmill (1af) Sgiliau Gwaith Coed; Kory Llewellyn (2il) Sgiliau Gwaith Coed; Garin Watkins (1af) Gwaith Saer; Rhys Williams (2il) Gwaith Saer; Cory Probert (2il) Gwaith Brics

 

Rhys Williams (2il) Gwaith Saer                                              Cory Probert (2il) Gwaith Brics

Dysgwyr y Cymoedd yn adeiladu ar lwyddiant

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa