Yn ôl

Dysgwyr Cymoedd yn ennill y Gwobrau Uchaf yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru

04/02/2019

Teithiodd grŵp o ddysgwyr Coleg y Cymoedd i Fangor yn ddiweddar i gystadlu yn erbyn dros 100 o ddysgwyr yng nghategori Creadigol a Chyfryngau Cystadleuaeth Sgiliau Cymru. Mae'r categori hwn yn cynnwys Ffotograffiaeth, Cerddoriaeth Fyw a Fideo Digidol, un o dros 55 o rwydweithiau'r gystadleuaeth.

Rhoes y gystadleuaeth, a gynhaliwyd yng Nghanolfan Celfyddydau ac Arloesi Pontio, Bangor gyfle i ddysgwyr y Cymoedd arddangos eu doniau o flaen dysgwyr o golegau ledled Cymru.

Eleni, am y tro cyntaf, teithiodd dau ddysgwr o'r Ganolfan Safon Uwch gyda'r tîm. Mae Elliot Morris a Tahlia Morgan-Rose yn astudio Ffotograffiaeth U2 fel rhan o'u rhaglen Safon Uwch yng nghampws Nantgarw.

 

Enillodd Elliot y Tlws Arian, canlyniad gwych gan guro 23 arall o golegau ledled Cymru. Wrth glywed y canlyniad, dywedodd Elliot, "Mwynheais yr holl brofiad, rwyf yn angerddol am fy ffotograffiaeth ac mae ennill y wobr hon wedi rhoi hwb i’m hyder". Wrth sôn am ei phrofiad yn y gystadleuaeth, dywedodd Tahlia "Mwynheais gymryd rhan yn y gystadleuaeth; Roeddwn yn falch iawn fod fy athro'n meddwl bod fy ngwaith yn ddigon da i'w gyflwyno ".

 

Wrth barhau â llwyddiant y coleg, enillodd dysgwyr Cyfryngau Coleg y Cymoedd y brif wobr yn y gystadleuaeth cynhyrchu fideo digidol am eu ffilm A Red Documentary, y drydedd wobr yn olynol i Goleg y Cymoedd. Enillodd y dysgwyr Cerddoriaeth y gystadleuaeth Cerddoriaeth boblogaidd, ar ôl perfformiad anhygoel gan eu band Hertz.

 

Dysgwyr Cymoedd yn ennill y Gwobrau Uchaf yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.