Yn ôl

Pêl-droedwyr y Cymoedd yn cael eu galw i Sgwad Colegau Cymru

11/01/2019

Mae pedwar pêl-droediwr talentog o Goleg y Cymoedd wedi'u dewis yn rhan o sgwadiau pêl-droed Colegau Cymru ac Ysgolion Cymru ar gyfer cystadleuaeth gyntaf y flwyddyn newydd yn erbyn Awstralia.

Mae'r chwaraewyr, sy'n astudio ar raglen BTEC Chwaraeon, yn rhan o'r Academi Bêl-droed yng Ngholeg y Cymoedd.

Bydd Evan Lloyd (17) o Bontypridd; Scott Lewis (16) o Benrhiwceibr, Morgan Grahame (16) o Gaerffili, sy’n chwarae dros dîm Cambrian a Clydach, yn chwarae dros Ysgolion Cymru Dan 18 ar faes Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Bydd Jay Woodford (18) o Lyn Rhedynog, yn cynrychioli Colegau Cymru Dan 19 tra bod Evan Lloyd wedi’i ddewis ar gyfer y ddau dîm.

Mae Jay Woodford, sydd hefyd yn cynrychioli Tref Caerfyrddin, wedi cael yr anrhydedd o fod yn gapten ar dîm Colegau Cymru. Wrth sôn am ei ddethol dywedodd Jay, "Mae'n fraint enfawr cael fy newis ar gyfer y rôl hon".

Dywedodd Phil Thomas, Tiwtor a Phennaeth Pêl-droed Dynion yng Ngholeg y Cymoedd, "Rwy'n falch iawn i'r dysgwyr. Maent yn chwaraewyr ymrwymedig, sy'n hyfforddi'n galed i gyflawni eu perfformiadau gorau ac maent wedi mynd i’r afael yn llwyr â rhaglen pêl-droed ac addysg rhagorol y coleg.

“Yn amlwg llongyfarchiadau mawr i Jay sydd wedi cael ei enwi’n gapten y tîm ar gyfer y gêm sydd ar y gweill; rydym yn falch iawn ohono. Rydym yn edmygu ei ymrwymiad a'i  aeddfedrwydd ".

Colegau Cymru v Awstralia Dydd Mercher 16 Ionawr

Ysgolion Cymru v Awstralia Dydd Iau, 17 Ionawr

Bydd y ddwy gêm yn cael eu chwarae yng Nghlwb Pêl-droed Met Caerdydd.

Pêl-droedwyr y Cymoedd yn cael eu galw i Sgwad Colegau Cymru

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa